To professorer får Dansk Magisterforenings Forskningspriser

To professorer – Frederik Stjernfelt, Nordisk Institut ved Aarhus Universitet og Lars Peter Nielsen, Biologisk Institut ved Aarhus Universitet – modtager 23. november Dansk Magisterforeningens Forskningspriser på hver 50.000 kroner.

19.11.2010 | AU Kommunikation

De to priser gives for at belønne kritisk, fremragende og nytænkende forskning inden for henholdsvis naturvidenskab og teknik samt samfundsvidenskab og humaniora.

Frederik Stjernfelt får prisen, fordi han har formået at bygge bro mellem forskningen på universiteterne og den brede offentlighed, ligesom han har bevæget sig på tværs af humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Resultatet er en række publikationer, der ikke altid passer til universiteternes pointsystemer, men som har været med til at rejse vigtige samfundsmæssige spørgsmål og diskussioner. Frede Stjernfelt har derved vist muligheden for – med udgangspunkt i en forskerkarriere – at fastholde et humanistisk perspektiv på en mere omfattende og kompleks virkelighed end den rent universitetsfaglige.

Lars Peter Nielsen får prisen for sin imponerende evne til at udtænke utraditionelle løsningsmodeller i forbindelse med forståelsen af naturen og dens processer.

I år har Lars Peter Nielsen publiceret den overraskende opdagelse af elektriske langdistancekredsløb via såkaldte ´nanowires’ mellem bakterier i naturen. Opdagelsen viser, at visse bakterier kan leve alene af elektrisk strøm og uorganiske næringsstoffer. Dermed åbnes op for et helt nyt forskningsområde.

Lars Peter Nielsen er ikke blot fagekspert, men har også interesseret sig for at omsætte sine forskningsresultater til praktisk anvendelse, for eksempel i forbindelse med udvikling af metoder til biologisk luftrensning til fjernelse af lugtproblemer fra svinestalde.

Priser, Nyheder