Tørvejorde kan være en nøgle til et bedre klimaregnskab

De danske tørvejorde kan være en nøgle til et bedre klimaregnskab, hvis man bruger dem rigtigt.

04.07.2011 | AU Kommunikation

Danmark har som et af de eneste lande i verden besluttet at bruge en tillægsparagraf til Kyotoaftalen, som gør det muligt at indregne gevinsterne i form af lavere CO2-udledning, hvis man udnytter jorden anderledes. Størstedelen af CO2-udslippet fra landbrugsjorderne stammer fra de relativt få procent, som udgøres af drænede tørvejorde. Det største potentiale for klimagevinst kan derfor ligge i at omlægge driften af tørvejordene, men tørvejordenes klimaeffekt er meget kompleks.

Et storstilet forskningsprojekt er i færd med at blotlægge drivhuseffekten på græsrodsplan (i bogstavelig forstand!), og undersøger, om gevinsten kan hentes ved at stoppe dræningen af tørvejorde og retablere vådområder, som det f.eks. er sket med Skjern Enge. Foreløbige resultater viser, at man på kort sigt risikerer at øge udledningen af drivhusgasser i stedet. Til gengæld er der meget at hente ved at dyrke biobrændsel i stedet.

I tre temartikler fortæller forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter om tørvens potentiale, om syndige sumpplanter og Skjern Enge som rollemodel.

Musen der ikke kan få kræft

For 10 år siden opdagede amerikanske forskere en mus, der var immun overfor kræft. De kontroversielle resultater er nu blevet bekræftet af danske forskere. Selvom det langt fra er altid, at resultater fra mus kan overføres til mennesker, kan studier af denne mus gøre forskerne klogere på, hvordan kræft vekselvirker med immunsystemet, og derigennem give inspiration til nye strategier inden for kræftbehandling.

Nyt dansk olieeventyr med CO2

Et stort dansk forskningsprojekt viser, at den samlede olieindvinding fra de danske oliefelter i Nordsøen måske kan øges med 50 % ved at pumpe CO2 ned i undergrunden. Gevinsten er dobbelt, idet vi på den måde samtidig sparer atmosfæren for den CO2, der pumpes ned i undergrunden.

 

Link til oversigt over hele bladet:

 

Med venlig hilsen
Aktuel Naturvidenskab
aktuelnaturvidenskab.dk

Yderligere oplysninger fås bl.a. hos redaktørerne Carsten R. Kjaer og Jørgen Dahlgaard,

e-post: red@aktuelnaturvidenskab.dk Tlf.: 8942 5555 Her kan du også bestille et gratis presseabonnement på bladet.

Forskning, Presse