Tre år mere til Dansk Center for Herregårdsforskning

Dansk Center for Herregårdsforskning kan nu med en bevilling på 1.818.000 kr. fra Inge og Asker Larsens Fond til Støtte af Almennyttige Formål videreføre sit arbejde de næste tre år.

18.03.2011

Takket være støtten fra Inge og Asker Larsens Fond har centeret nu de nødvendige vilkår for at videreføre og udvikle sine grundlæggende kernefunktioner uden hvilke, centerets resterende projekter ikke ville kunne udføres. ”Bevillingen betyder, at vi også i den kommende årrække får mulighed for at opdyrke nye områder inden for herregårdsforskningen, og den giver os en enestående chance for at udvikle vores indsats for at formidle og øge tilgængeligheden til den store viden om de danske herregårde, som centeret repræsenterer”, siger forskningscenterets bestyrelsesformand Britta Andersen. Samtidig kan centeret fortsat tilbyde de bedst mulige faglige rammer for de mange konferencer og udgivelser, der udvikles her. Og herregårdsudviklingsprojekter, presse samt ikke mindst den almindelige dansker med interesse for herregårdene vil nu også fremover kunne få de bedst kvalificerede svar på de mange spørgsmål, der hvert år rettes hertil.

Dansk Center for Herregårdsforskning, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen i Aarhus og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, har siden sin etablering i 2004 dannet ramme om og samlingspunkt for en række nyskabende forskningsprojekter, der på forskellige måder har bidraget til vores viden om den unikke kulturarv, som de danske herregårde udgør. Gennem netværksdannelse og informationsudveksling, besvarelse af henvendelser og formidling af viden på området varetager Dansk Center for Herregårdsforskning i dag – som den eneste institution i landet – en kernefunktion i forhold til herregårdenes vilkår i fortid, nutid og fremtid. ”Inge og Asker Larsens Fond har før støttet forskningsaktiviteter i centeret og har været en god og konstruktiv samarbejdspartner for os. Vi glæder os derfor til at fortsætte det gode samarbejde med Fonden og ikke mindst til at videreudvikle de mange spændende opgaver, som de næste år bringer for centeret”, siger Britta Andersen.

DANSK CENTER FOR HERREGÅRDSFORSKNING
Randersvej 2
8963 Auning
Danmark
T +45 8648 3001
F + 45 8648 3181
dch@gammelestrup.dk
www.gammelestrup.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til faglig sekretær Signe Steen Boeskov på 86483001 eller ssb@gammelestrup.dk.

Administrative forhold, Nyheder