Universiteter klar til at løfte landets innovationskraft

Den nationale innovationsstrategi er netop blevet meldt ud, og den får en positiv modtagelse på Aarhus Universitet.

20.12.2012

Den nationale innovationsstrategi er netop blevet meldt ud, og den får en positiv modtagelse på Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Den nationale innovationsstrategi er netop blevet meldt ud, og den får en positiv modtagelse på Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Prorektor Søren E. Frandsen understreger, at det er særdeles vigtigt, at Danmark har en ambitiøs strategi på innovationsområdet - ikke mindst en strategi, som sikrer, at alle led i innovationskæden hænger godt sammen. Et meget vigtigt led i den kæde er de danske universiteter, så afgørende viden og kompetencer fra universiteter kan komme ud og arbejde i den private og offentlige sektor.

Det har regeringen også lagt op til i den nye strategi.

- Universiteterne er klar til at løfte opgaven i et konstruktivt samarbejde med ministerier og erhvervsliv. Strategien understøtter, at vi kan intensivere et arbejde, vi allerede er godt i gang med på både uddannelses- og forskningsområdet, siger prorektor Søren E. Frandsen og påpeger, at der er spændende perspektiver i at tænke den nationale innovationsstrategi ind i det samlede uddannelses- og forskningsbillede i Danmark.

Pilotprojekter for naturtalenter

Et væsentligt element i strategien er at gøre danske studerende mere kreative og innovative. Der er i forhold til universiteterne listet flere konkrete elementer som f.eks. understøttelse af innovation i uddannelsen af lærere og undervisere, en særlig indsats for talenter, styrkelse af ph.d’ernes innovations- og erhvervskompetencer samt en styrket integration af innovation og entreprenørskab i uddannelserne.

På bachelor- og kandidatniveau påtænker AU at starte et pilotprojekt allerede i september 2013 inden for Naturvidenskab og teknik. Projektet vil indeholde to talentspor:

  • Et med fokus på at udfordre og udvikle de fagligt stærkeste studerende
  • Et med fokus på at udvikle studerende med særligt talent inden for entreprenørskab og innovation.

- De er gode initiativer, og AU er som Danmarks Entreprenørielle Universitet allerede i gang, og vi kan relativt nemt skærpe indsatsen, siger dekan med ansvar for videnudveksling, Allan Flyvbjerg.

Innovationsstrategien er en ramme

Gennem det konkrete viden- og teknologisamarbejde med det omgivende samfund er universiteterne desuden afgørende i forhold til at løfte Danmarks innovationskraft. Nye teknologier og forskningsgennembrud kan bidrage til løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, og forskernes viden kan kvalificere beslutninger i offentligt såvel som privat regi.

- Den nationale strategi er helt i tråd med vores strategiske fokus på at løse de store samfundsmæssige udfordringer, og vores samarbejde med omverdenen er stort. Men det kan naturligvis stadig videreudvikles og forbedres, sådan som det også er regeringens hensigt med strategien. Vi skal nu nærlæse regeringens udspil for at se, hvordan visionerne konkret understøttes i udmøntning og implementering af de 27 initiativer, som er skitseret i strategien, siger Søren E. Frandsen.

Innovationsstrategien er - ud over visioner - også en ramme, som nu løbende vil blive udfyldt.

- Det mest centrale, man kan sige om innovationsstrategien er, at det er en ramme, som skal udfyldes med de 27 initiativer i en løbende proces. Denne proces er meget mere vigtig end selve de 24 sider, som udgør strategien. Det bliver i denne proces, at AU skal spille ind og gøre sin bedste indsats, uddyber Allan Flyvbjerg.

Innovationsstrategien lægger op til en forenkling af bevillinger og råd. Det tiltag bifalder Aarhus Universitet, fordi det kan være en tiltrængt fornyelse af råds- og bevillingsstruktur. I denne forbindelse er det klart, at et nyt slagkraftigt råd med et budget på 2,2 mia. kroner  vil få en helt central betydning. Aarhus Universitet ser frem til at bidrage til arbejdet i det nye råd.

Læs strategien

Nyt fra ledelsen, Uddannelse, Forside au.dk