Universiteterne skal trække Europa ud af krisen

Frontløberne i konkurrencen med de buldrende asiatiske økonomier skal være universiteterne. Sådan lød budskabet fra både EU-kommissionsformanden og statsministeren ved EUA-konferencens afslutningsdebat.

15.04.2011 | AU Kommunikation

Det var en passioneret formand for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, der talte til medlemmerne af European University Associations (EUA) på Aarhus Universitet.

De cirka 450 repræsentanter fra 250 europæiske universiteter har gennem de sidste tre dage diskuteret, hvordan vi bedst nurser og fastholder verdens forskningstalenter. Og til fredagens afslutningsdebat var Barroso indbudt til at komme med sit synspunkt på temaet.

Han indledte med at remse sine sidste ugers besøg på europæiske universiteter op, og længden af den liste lod ingen tvivle på, at kommissionsformanden vil universiteterne det bedste.

- Universiteterne er fundamentale for at drive Europas udvikling fremad, og investeringer i talent og forskning er essentielle. Derfor er det ikke klogt at reducere investeringer i universiteterne, lød det fra den tidligere portugisiske premierminster, der i 2004 overtog formandsposten i EU-kommisionen.

Dermed gav han EUA rygstøtte i kampen for at få bremset de seneste tiders budgetbeskæringer af universiteter rundt omkring i Europa.

Studerende skal være mobile

Trods sin politiske indflydelse og vilje til at hjælpe universiteterne pointerede han dog, at EU ikke kan udstikke retsligt bindende universitetslove. Det er stadigt op til de enkelte nationer. Alligevel er EU en vigtig medspiller for universiteterne – for eksempel hvad angår udveksling af viden og studerende.

- Vi skal have større fokus på studerendes mobilitet, understregede Barosso.

- Ikke fordi det er en luksus for de studerende, men fordi mobile studerende skaber mobile forskere og mobile entreprenører, forklarede han.

På det punkt var han i øvrigt enig med en af dagens øvrige prominente gæster Vestas-direktør Ditlev Engel, der sendte universitetsrepræsentanterne af sted med det budskab, at de skal knytte alliancer universiteterne i mellem for at gøre sig attraktive for erhvervslivet.

Reformer giver penge til investeringer

En anden indbudt vip-gæst til afslutningsdebatten den 15. april var statsminister Lars Løkke Rasmussen, og til forskel fra de fleste af konferencens øvrige talere adresserede han det pragmatiske problem med at finde pengene til de ønskede øgede investeringer i talentudvikling og forskning.

- Fremtidssikrede reformer er vejen til at løse Europas vækstudfordringer. Vi skal investere i ”research and development”, men investeringer kræver penge, og de skal komme via reformer, sagde statsministeren og kortlagde herefter de foreslåede reformer i regeringens netop fremlagte 2020-plan.

Han påpegede også som Barosso nødvendigheden af, at universiteterne driver Europa som en vidensøkonomi fremad og lagde her vægt på tre særlige fokusområder:

  1. Adgang til uddannelse. Det vil sige, at alle talenter har adgang til uddannelse på højeste niveau.
  2. EU’s og andre europæiske landes evne til at tiltrække og udvikle de unge mennesker.
  3. Samarbejde mellem europæiske universiteter. Ifølge  statsministeren er dette altafgørende for at kunne tiltrække talenter fra hele verden og for at styrke mobiliteten og skabe flere arbejdspladser.

Som hos flere af konferencens øvrige talere lagde hverken statsministeren eller EU-kommissionsformanden skjul på, at Europas udfordringer først og fremmest er finanskrisen og Asiens galopperende økonomier. Derfor kunne de også samstemmigt bakke op om konferencens slogan: At investere i dag i morgendagens talent.

EUA-konferencens slutprodukt bliver ”The Aarhus Declaration”, som forventes klar i løbet af et par uger. Umiddelbart herefter udsendes en pressemeddelelse, og deklarationen vil være tilgængelig her på hjemmesiden.

 

Arrangement, Nyheder, Forside au.dk, EU