Upræcis medieomtale af eksamenssnyd

31.08.2010 | AU Kommunikation

Flere medier har bragt historien om, at antallet af sager angående eksamenssnyd er stærkt stigende på universiteterne. Det fremhæves, at der på Aarhus Universitet har været en stigning på 88 % fra 2008 til 2009. Tallet er korrekt, men det er ikke udtryk for en eksplosiv stigning. Det skyldes derimod, at antallet af registrerede tilfælde af eksamenssnyd var meget lavt i både 2008 og 2007.
Nedenstående oversigt viser registreret eksamenssnyd i perioden 2004-2010.

2004 - 26 sager
2005 - 22 sager
2006 - 30 sager
2007 - 16 sager
2008 - 16 sager
2009 - 30 sager
2010 - pt. 16 afgjorte sager og 8 sager under behandling

Tallene omfatter ikke registreret eksamenssnyd ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Opgørelsen omfatter mere end 30.000 studerende, der går til eksamen flere gange om året.

Aarhus Universitet nedsatte tidligere på året en plagiatgruppe, der skal komme med konkrete forslag til løsninger. En af de helt store udfordringer er, hvordan universitetet bedst informerer både danske og udenlandske studerende om korrekt brug af informationer fra nettet og om kildehenvisninger i en videnskabelig sammenhæng. De studerende kan bl.a. hente råd og vejledning om opgaveskrivning på hjemmesiderne: www.studiemetro.au.dk og www.stopplagiat.nu

På AU opdages eksamenssnyd ved, at den enkelte underviser manuelt opdager snydet og indberetter det til studielederen, som herefter indberetter sagen til rektor.

Der foretages derfor ikke systematisk tjek af alle opgaver.

Yderligere oplysninger

Pressechef Anders Correl, mobil: 2899 2235

Nyheder