Nyhedsarkiv

17.01.2012 | Forskning

Kvægbruget kan gøres mere klimavenligt

Udledning af drivhusgasser fra jordbruget udgør et væsentlig bidrag til den globale opvarmning. I en ny rapport fra Aarhus Universitet sætter forskere fokus på forskellige muligheder for at nedsætte udledningen af især metan fra kvægbruget.

17.01.2012 | Forskning

Kunstige kyllingemødre kan skabe grøn vækst

Opdræt af kyllinger med kunstige kyllingemødre kan bidrage til bedre dyrevelfærd og mindre energiforbrug i danske kyllingestalde, og det kan være nøglen til en grønnere og mere effektiv ægproduktion.

17.01.2012 | Navne

AU-biolog lægger navn til mikroskopisk dyreart

Tomas Cedhagen, der er marinbiolog og lektor på Institut for Bioscience - Marin Økologi, Aarhus Universitet, er blevet hædret ved at få en hidtil ukendt foraminifer (Protozoa) - et lille encellet dyr - opkaldt efter sig.

17.01.2012 | Navne

Doktorafhandling samler forskning om partikonkurrence

Professor i Statskundskab Christoffer Green-Pedersen har i årevis forsket i den politiske dagsorden, og nu samler han trådene i doktorafhandlingen ’Partier i nye tider’.

16.01.2012 | Forskning

Trængselsafgift skærer mindst ti procent af luftforureningen

I tre ud af fire udgaver af en afgiftsbelagt trængselsring omkring København reduceres luftforureningen fra vejtrafikken i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med mindst ti procent i 2016.

12.01.2012 | Forskning

Ny teknologi hjælper husejere mod klimaproblemer

Et nyt computerredskab skal vise klimaforandringernes konsekvenser for almindelige husejere.

12.01.2012 | Forskning

Blomkål og porrer får selskab i marken

Økologiske grønsager kan få gavn af, at der dyrkes ledsagerafgrøder imellem rækkerne. Forskere fra fire EU-lande undersøger de potentielt gavnlige effekter.

Ny rapport fra Aarhus Universitet dokumenterer, hvordan mange unge mistrives uden at blive opdaget af voksne. Foto: Colourbox

11.01.2012 | Forskning

Ti anbefalinger til, hvordan voksne spotter unges mistrivsel

Mange unge lider i stilhed. De bebrejder sig selv, at de ikke er perfekte, og tager ansvaret for mistrivslen på egne skuldre. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der også giver råd til, hvordan voksne kan spotte tegn på mistrivsel og hjælpe den unge videre.

10.01.2012 | Forskning

Klimavenligt erhvervsliv har brug for Europa

Danske virksomheder har ikke råd til at gå alene, når klimaproblemerne skal løses. Der er behov for et internationalt samarbejde, viser nye resultater i en kandidatafhandling fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

10.01.2012 | Forskning

Forskere finder markører for kødkvalitet

Forskerne bruger moderne højteknologier til at udvikle værktøjer, som slagterier og svineavlere kan bruge til at forudsige kødkvalitet.

10.01.2012 | Ph.d.-studerende

PhD Day 2012 sætter fokus på den gode vejledning

Ph.d.-skolen ved Health holder PhD Day 2012 fredag den 13. januar i Søauditorierne. Alle ansatte er velkomne til at deltage i det faglige program, som i år sætter særligt fokus på vejledningsprocessen.

Miljøminister Ida Auken har netop bebudet nye pesticidafgifter, men de økonomiske modellers forudsigelser af effekten er ikke korrekte. Mange landmænd lader sig nemlig kun i ringe grad påvirke af de forhøjede afgifter. Foto: Colourbox

09.01.2012 | Forskning

Hver tredje landmand prioriterer høstudbytte over prisen på pesticider

Landmænd har ry for at tænke på bundlinjen, men ikke når det gælder pesticidafgifter. En stor gruppe landmænd vægter udbyttet i marken højere end udgiften til pesticider, viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

06.01.2012 | Forskning

Computermodel skal udvikle fremtidens redskaber til jordbearbejdning

Et erhvervspostdoc-projekt med deltagelse af Aarhus Universitet og redskabsproducenten Kongskilde A/S skal bane vejen for mere energieffektivt markarbejde og øget produktiviteten i planteproduktionen.

06.01.2012 | Bevillinger

Stor bevilling til udvikling af nye lægemidler

Jørgen Kjems og Ken Howard modtager en treårig bevilling på 9.8 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd til et projekt til udvikling af nye lægemidler mod cystisk fibrose og tarmsygdomme, der skyldes betændelse.

03.01.2012 | Uddannelse

Nyt millionprojekt skaber sprængfarlige talenter til dansk erhvervsliv

Forskere vil lære studerende kompetencer inden for iværksætteri, som erhvervslivet både vil frygte og elske. 14 millioner fra Det Strategiske Forskningsråd danner rammen om det nye projekt med base på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

03.01.2012 | Forskning

Landbrugsjorden er under tryk

e målinger, der bruges til at beregne, hvor meget landbrugsjorden komprimeres som følge af kørsel med tunge maskiner, skal forbedres ved hjælp af et nyt projekt ved Aarhus Universitet.

02.01.2012 | Forskning

Kul skal ned i jorden igen

Biochar eller biokul kan være løsningen til at mindske markernes emission af skadelige drivhusgasser og samtidig styrke jordens frugtbarhed.

02.01.2012 | Forskning

Sodavand øger risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdomme

Risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom øges ved dagligt at drikke sodavand. Det viser helt nye forskningsresultater af professor i klinisk ernæring ved Aarhus Universitet Bjørn Richelsen og hans forskerteam.

Viser resultater 26 til 43 ud af 43

Forrige 1 2