Prisoverrækkelser og udnævnelse af æresdoktorer ved Aarhus Universitets årsfest 14. september 2007

Ved Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor, Aarhus Universitet

Anerkendelse og rollemodeller er vigtige i alle verdener – også i universitetsverdenen. Aarhus Universitet vil gerne anerkende to personers ekstraordinære indsats inden for universitetspædagogik og overførsel af viden til samfundet med to priser, og derefter vil universitetet udnævne to æresdoktorer. 

Jeg vil gerne bede professor Berit Eika om at træde frem.

Professor Berit Eika, MHPE, MI, ph.d., tildeles Aarhus Universitets universitetspædagogiske pris som påskønnelse af hendes indsats for fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet.

Professor Berit Eika har siden 2000 været leder af Enheden for Medicinsk Uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – en enhed, som hun har opbygget fra grunden.

Berit Eika har haft et bemærkelsesværdigt karriereforløb. Hun gennemførte en klinisk uddannelse med sigte mod specialisering i urinvejskirurgi og fik en ph.d.-grad i 1994, men to år senere ændrede hun fokus mod forskning i uddannelse og pædagogik.

Dette skift førte til, at Berit Eika erhvervede sig først en ”Master of Health Professions Education” ved universitetet i Maastricht og derefter endnu en mastergrad i ”Health Science” fra Aalborg Universitet.

Berit Eika har på imponerende vis udviklet områderne medicinsk uddannelse og universitetspædagogik, og hun har med sin forskning bidraget til en større forståelse af vigtige elementer i den gode medicinske uddannelse. Hendes arbejde vækker ikke alene national, men også international opsigt.

Jeg har hermed fornøjelsen at overrække Aarhus Universitets universitetspædagogiske pris på 75.000 kr. til professor Berit Eika.

Til lykke!

Jeg vil gerne bede professor Helge Kragh om at træde frem.

Professor, dr.scient. Helge Kragh tildeles Aarhus Universitets Jubilæumsfonds forskningsformidlingspris som påskønnelse af fremragende formidling af viden fra universitetet til samfundet.

Helge Kragh er en internationalt højt anerkendt videnskabshistoriker. Han har primært beskæftiget sig med fysikkens historie siden midten af 1800-tallet, men har også publiceret vægtige bidrag inden for kemiens, astronomiens og teknologiens historie.

I de sidste 10 år har han især beskæftiget sig med kosmologiens nyere historie – et område, han personligt har opdyrket, og hvor han anses for at være en – hvis ikke den – førende forsker.

Professor Kragh har ikke blot fungeret som redaktør på de to første bind af det nye, omfattende firebindsværk om dansk naturvidenskabs historie, som med støtte fra Carlsbergfondet er udgivet af Aarhus Universitetsforlag, men han har også skrevet størsteparten af disse to bind. Helge Kragh er endvidere forfatter til over 100 opslag til Den Store Danske Encyklopædi og har skrevet brede og formidlende oversigtsværker rettet mod et internationalt publikum.

Helge Kragh er på den ene side en internationalt højt estimeret og banebrydende forsker og på den anden side en populær og virksom formidler, der formår at trænge igennem til et bredt og forskelligartet publikum.

Jeg har hermed fornøjelsen at overrække Aarhus Universitets Jubilæumsfonds forskningsformidlingspris på 75.000 kr. til professor Helge Kragh.

Til lykke!

Doctores Honoris Causa

On behalf of the University of Aarhus, I have great pleasure in announcing the conferral of two honorary doctorates.

I would like to ask professor Bai Chunli to come forward.

Bai Chunli is professor at the Chinese Academy of Sciences, where he is also Executive Vice-President, President of the Graduate School and Director of the Division of Chemistry.

Professor Bai is currently chief scientist for the Chinese National Steering Committee for Nanoscience and Technology. He is also Director of the National Centre for Nanoscience and Technology of China, with which Aarhus University has a formal Memorandum of Understanding. During the past nearly twenty years, Professor Bai has promoted the scientific and scholarly communication and cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the University of Aarhus, and particularly the training of young researchers at iNANO.

After completing his PhD in chemistry in 1985, he spent two years at Caltech – the California Institute of Technology in the USA – doing postdoctoral studies and carrying out research work in the field of physical chemistry. From 1991 to 1992, he was a visiting professor at Tohoku University in Japan.

His research areas involve the structure and properties of polymer catalysis, X-ray crystallography of organic compounds, and molecular mechanics. In the mid-80s, Professor Bai shifted his research orientation to the field of scanning tunnelling microscopy and molecular nanotechnology, in which fields his achievements are spectacular.

Professor Bai is a world leader in the field of nanoscience, and he is widely honoured and rewarded for his outstanding contributions.

It is my privilege to confer the degree of doctor scientiarum honoris causa on Professor Bai Chunli.

Congratulations, Professor Bai.

I would like to ask professor Yang Huanming to come forward.

Yang Huanming is professor at the Beijing Genomics Institute, Chinese Academy of Sciences.

Professor Yang plays a crucial role in the intensive genomic research collaboration between the University of Aarhus and the Beijing Genomics Institute – particularly regarding the exchange of young PhD students, DNA sequencing and bioinformatics. He and his centre are also involved in patenting joint research results and building up spin-off companies.

The first time Professor Yang came to Denmark was in 1984, when he got his PhD at the University of Copenhagen. Since then, he has worked in France and the USA, and has been associated with the University of Aarhus for almost 25 years. In 1997, he was appointed visiting professor at the Institute of Human Genetics.

During the 1990s, Professor Yang carried out impressive research-oriented political lobbying to get China to join in the Human Genome Project, an international undertaking to map the individual genes in the human genome.

He has built up his centre to become an absolute world-class research organisation employing approximately 600 staff members. Professor Yang and his organisation have also contributed to chicken and pig genome mapping. The latter began as a bilateral Chinese-Danish collaboration, partly financed by the Danish Bacon & Meat Council (DBMC).

Professor Yang is internationally acclaimed and rewarded for his outstanding contributions to genome research, and in addition his insights in bioethical issues have been in high demand all around the world.

It is my privilege to confer on Professor Yang Huanming the degree of doctor medicinae honoris causa.

Congratulations, Professor Yang.