Tale ved Aarhus Universitets årsfest 9. september 2011

Tale til Klaus G. Grunert – modtager af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2011


De to mest traditionsrige dage i universitetsåret er Carl Holst-Knudsens fødselsdag den 28. maj og universitetets egen fødselsdag den 11. september, som vi fejrer i dag. På Carl Holst-Knudsens fødselsdag fejrer vi forskningen og talentudviklingen med universitetets og forskningsfondens forsknings- og ph.d.-priser, mens vi i dag hædrer forskningsformidlingen og undervisningen.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris går i år til professor og centerleder Klaus G. Grunert fra Institut for Marketing og Organisation. Jeg vil gerne bede Klaus G. Grunert træde frem.

Kære Klaus.

Jeg uddeler Forskningsformidlingsprisen på 100.000 kr. til dig som en påskønnelse af dine fornemme resultater inden for forskningsformidling.

Aarhus Universitet har gennem det sidste års tid gennemgået den største forandringsproces i universitetets historie, og det har været vigtigt i denne proces at fremme interdisciplinaritet og videnudveksling med det omgivende samfund. Du er et lysende eksempel på, hvordan man gør det. Som grundlægger og leder af MAPP Centre for Research on Custumer Relations in the Food Sector har du formået at kombinere forskning af høj videnskabelig kvalitet med et tæt samarbejde med erhvervslivet og en høj prioritering af at omsætte forskningsresultater til praksis.

Du har – udover et godt og gensidigt frugtbart samarbejde med en række virksomheder, organisationer og ministerier – også haft et tæt samarbejde med forskere fra andre fagdiscipliner - - og også fra andre akademiske områder. På denne måde har du fungeret som en væsentlig ambassadør for den samfundsvidenskabelige forskning.

Som et eksempel på din stærke fokus på forskningsformidling har du hvert år siden grundlæggelsen af MAPP i 1991 arrangeret en række velbesøgte konferencer, hvor centerets forskningsresultater er blevet formidlet. Samtidig har du stillet dig til rådighed for utallige foredrag og seminarer og på den måde bidraget til at udveksle nyttig viden med resten af samfundet.

Du er således en meget værdig modtager af Forskningsformidlingsprisen.

Tillykke!