Tale ved Aarhus Universitets årsfest 9. september 2011

Tale til Anne Mette Mørcke – modtager af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris


Den næste pris, jeg vil overrække, er Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, som i år går til lektor, ph.d. og studieleder Anne Mette Mørcke fra Center for Medicinsk Uddannelse.

Jeg vil gerne bede Anne Mette Mørcke træde frem.

Kære Anne Mette.

Jeg uddeler den pædagogiske hæderspris på 100.000 kr. til dig som en påskønnelse af din store og visionære indsats som studieleder for lægeuddannelsen.

Når vi taler om universitetsuddannelser, er det sine qua non, at undervisningen skal være forskningsbaseret. Muligheden for at tilbyde undervisning på grundlag af den nyeste forskning og fremført af indsigtsfulde forskere er helt afgørende for universitetets mulighed for at uddanne velkvalificerede kandidater.

Det er netop dette, du er eksponent for. Du har således siden færdiggørelsen af dit eget lægestudie på forskellige måder beskæftiget dig med lægeuddannelsen. Du har undervist såvel studerende som undervisere for at udvikle bedre metoder til uddannelse af læger, ligesom du også i dine egne publikationer og i vejledning af ph.d.-studerende har haft fokus på, hvordan man sikrer den bedste uddannelse.

Således har du ydet et afgørende bidrag til den igangværende visionære reform af lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet. Du har med en stor arbejdsindsats, en insisteren på nytænkning og med respekt for de eksisterende kvaliteter en stor del af æren for, at Aarhus Universitet kan tilbyde fremtidens lægeuddannelse. De kommende læger vil udover solide og anerkendte kernefaglige lægekompetencer også have erhvervet omfattende professionelle egenskaber, så de kan varetage deres komplekse rolle som læger overfor såvel patienter som pårørende.

Det er mig derfor en meget stor glæde at kunne overrække dig Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris som en anerkendelse af dette store arbejde.

Til lykke!