Bestyrelsesmedlem Michael Christiansen

Bestyrelsesformand Michael Christiansens tale ved Aarhus Universitets årsfest 13. september 2013

Foto:Lars Kruse / AU Kommunikation

Kære minister, kære regionsrådsformand, kære borgmester, ærede gæster, mine damer og herre. Velkommen til Aarhus Universitets femogfirsindstyvende årsfest. Jeg håber, at I alle får en god og oplevelsesrig dag her på vores smukke universitet.

Det har været et begivenhedsrigt år for universitetet, hvor bestyrelsen har sammen med universitetsledelsen truffet meget afgørende beslutninger for den kommende udvikling af universitetet. Vi har således vedtaget en ny og meget ambitiøs strategi for universitet, der skal sikre, at Aarhus Universitet også i årene frem vil være finde blandt de absolut stærkeste universiteter i Europa. Men den største og mest betydningsfulde opgave bestyrelsen har gennemført har så absolut været rektorskiftet. Et skifte, der blev markeret med receptionen for vores nye rektor Brian Bech Nielsen tidligere i dag.

Inden jeg siger mere om vores nye rektor vil jeg også her ved årsfesten benytte lejligheden til at takke nu forhenværende rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der gennem 8 år har stået i spidsen for de største fusioner og reformer på Aarhus Universitet, ja noget dansk universitet har gennemlevet. Lauritz' drivkraft var troen på, at hvis vi samler vores kræfter, skaber store sammenhænge og kraftfulde forskningsmiljøer og undervisningsmiljøer, kan vi møde de enorme udfordringer, som det globale ekspanderende verdenssamfund skaber - og deri er jeg og den øvrige bestyrelse helt enig. Vi har sagt farvel til et ægte universitetsmenneske og en sjælden ildsjæl. Derfor vil jeg på vegne af bestyrelsen også her benytte lejligheden til at takke dig for de store resultater og for et altid spændende og inspirerende samarbejde. Du vil gå over i historie som den, der introducerede Aarhus Universitet på verdenskortet.

Til at videreføre det nye Aarhus Universitet ansatte vi fra august rektor Brian Bech Nielsen. Vi søgte vidt og bredt og valgte den bedste kandidat. At det blev en tidligere dekan, institutleder, professor og studerende fra Aarhus Universitet, en ægte akademiker, der lever og ånder for universitetet, gør jo bare det hele meget nemmere. Og selvom Aarhus Universitet nu får en jysk, jyde fra Jylland, der taler gebrokkent jysk i spidsen, som jeg blev citeret for ved pressemødet i foråret, så er jeg ikke tvivl om, at også du Brian vil have blikket sikkert rettet mod de internationale udfordringer, hvilket din flotte karriere også vidner om.

Og det er bestemt ikke let opgave, der venter. Tiderne har ændret sig – foran os ligger ikke de samme store investeringer i videnproduktion, som kendetegnede nullerne. At viden er vejen til vækst står dog stadig højt på politikernes dagorden.

De økonomiske realiteter har bevirket, at der i dag er langt mere fokus på konsolidering, forankring og stabil drift. Det gælder også dette universitet. Når det er sagt, så vil jeg også gerne kvittere regeringen for, at de i en tid med store økonomiske udfordringer fastholder niveauet i universiteternes bevillinger i det seneste finanslovsforslag. Samfundet investerer stadig massivt i universiteterne – og stiller helt berettiget krav til universiteterne. 


Det er vi (for det meste) rigtig glade for. Et universitet skal være på omgangshøjde med samfundet, så vi har det rigtige udgangspunkt og den rigtige forståelse for samarbejdet med stat, kommune, region og ikke mindst det erhvervsliv, der skal aftage vore dimittender.

Og dem er universitetet blevet stor leverandør af i takt med, at vidensbehovet i samfundet nærmest er eksploderet. Universiteterne har nu nået regeringens og folketingets målsætning om at mindst 25 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse på et universitet. På 50 år er antallet af studerende alene ved Aarhus Universitet vokset med en faktor 10 fra ca. 4.000 til ca. 40.000 i dag.

Det er et stort privilegium, at vi på den måde kan være med til at præge så mange unge mennesker. Uddannelse af nye kandidater er universitetets vigtigste mission og en opgave, som vi tager meget alvorligt. At uddanne så stort et antal unge mennesker stiller store krav til vores uddannelsessystem og universiteterne. Studietiden skal være uforglemmelig, epokegørende og give den studerende helt afgørende vidensopbygning, kompetenceafklaring og arbejdsmarkedsparathed, så de kan begå sig både nationalt og internationalt.

Den store andel af universitetsstuderende har bestemt også afstedkommet kritik fra flere sider. Vi svigter de unge, kritiserer flere med henvisning til at universiteterne har for travlt med at få stadig flere studerende ind på vores universiteter og for travlt med at få så mange studerende som muligt igennem uddannelserne på så kort tid som muligt. Den kritik må vi ikke sidde overhørig – den skal vi tage alvorligt. Da jeg startede på universitetet var det ca. 5 pct. af en årgang der fik en universitetsuddannelse. Vi var de udvalgte. I dag er det 25 pct. der er de udvalgte

Det er klart, at det er en meget større udfordring at uddanne 25 pct.af en årgang og fastholde kvaliteten. Men det er en udfordring, vi har taget på os, for det danske samfund har behov for højt et uddannelsesniveau. Derfor arbejder vi med differentierede uddannelsestilbud, talentudviklingsprogrammer, mere vejledning og flere undervisningstimer – så vi kan imødekomme de store undervisningsforpligtigelser.

Aarhus Universitet er med andre ord blevet stort og Aarhus Universitet er blevet komplekst. Vi står i dag med et universitet, der har skabt nye forskningscentre, nye tidssvarende uddannelser, tværgående bånd – og en ledelsesstruktur præget af troen på, at fortidens akademiske båsesystemer skal suppleres med fælles projekter og et fælles ledelsesmæssigt ansvar. Alt sammen for at ruste universitetet til de globale udfordringer.

Den store reorganisering af Aarhus Universitet har påvirket medarbejderne og de studerende. Det gælder specielt den meget store opgave med at samle  administrationen og specielt de administrative systemer. Der er i dag lys for enden af tunnelen – men, det skal der også være, for på et universitet må den administrative organisering og drift ikke overskygge den faglige udvikling. I bestræbelserne på at skabe det optimale universitet, må vi ikke tabe den enkelte studerende eller den enkelte medarbejder af syne. Vi skal hele tiden holde fokus på de grundlæggende universitetsværdier. De har været de bærende elementer i hele universitetets nu 85 års historie, det er det i dag, og det vil det også være fremover. Med disse ord vil jeg overlade talerstolen til rektor Brian Bech Nielsen og ønske jer alle en rigtig god årsfest.