Studerende Christian Kraglunds tale ved årsfesten 2014

Kære minister, kære regionsrådsformand, kære borgmester, ærede gæster, medarbejdere og studerende, mine damer og herre.

Mit navn er Christian Kraglund Andersen og jeg har nu været studerende i 6 år her ved Aarhus Universitet. Først 3 år som bachelor-studerende ved fysik, herefter 3 års kombineret kandidat- og ph.d.-studie. Det betyder at jeg nu kan kalde mig cand.scient i fysik fra Aarhus Universitet og min tid som studerende er endt – men heldigvis er min tid ved Aarhus Universitet endnu ikke færdig, da jeg fortsætter som ansat ph.d.-studerende. 
Men færdiggørelsen af min kandidat fordrer et tilbageblik – et tilbageblik på min tid som studerende på både godt og ondt. Og det er stort set kun gode minder der popper op.

Det er derfor også en stor ære får lov til at holde en tale her ved årsfesten og dermed være med til at fejre det universitet som vi alle holder af og som vi forhåbentligt bliver ved med at holde af.

Kigger jeg tilbage på min tid, jeg husker jeg starten af min tid her ved Aarhus Universitet. Det var i slutningen af August 2008 og bevægede mig op af trapperne til 7. sal på fysik. Det er ret mange trapper, men jeg kom op, og jeg fandt mit hurtigt mit fremtidige hold ved et bord i fysisk kantine. Det blev til et hold, som jeg har tilbragt rigtig mange timer sammen med, både til forelæsninger, til teoretiske og eksperimentelle øvelser, til de rigtig mange sociale arrangementer og ikke mindst blot i vores fritid.

Det er bekræftende at tænke tilbage på, for da jeg startede var jeg nok en lille smule nervøs for hvordan det nu skulle gå i dette nye miljø. Heldigvis blev min nervøsitet gjort til skamme. Det viste sig at der var en rigtig fint balance mellem de seriøse elementer og de spas og løjer som der skal til for at man har det godt. Så når jeg tænker tilbage har jeg kun positive ting at sige om studiemiljøet ved fysik.

Specielt tænker jeg på de foreninger og mennesker, som har brugt tid og energi på at give mig, som nystartet studerende (og senere som gammel studerende) en masse gode oplevelser. Der blev sørget for fester, foredrag osv. fra dag ét, hvor jeg sammen med mine studiekammerater kunne snakke om alt fra relativitetsteori til kvantemekanik og endda, tro det eller lad vær', om ting der slet ikke havde noget at gøre med fysik!

Nogle gange var der endda forelæsere der havde fundet vejen op til fredagsbaren – de samme forelæsere som præsenterede ny og spændende fysik og som altid havde døren åben for studerende med spørgsmål til pensum og det der lå lidt udenfor.

Tænker jeg på de fysiske omgivelser, så var det også en fornøjelse at vi det første år havde en række lokale dedikeret til første års-studerende, hvor man altid kunne sidde og lave seriøst eller useriøst arbejde. Senere i studiet blev lokalerne på 2. sal skifter ud med studenterlokalet på 7., hvor der altid var andre medstuderende man kunne snakke med.

Ved fysik har vi med andre ord et fantastisk studiemiljø – og det gælder helt sikkert også mange andre steder ved Aarhus Universitet. Det er et studiemiljø der i høj grad spiller sammen med fagligheden ved fysik. Det både faglige og sociale miljø har i meget høj grad været med til at sikre mig et optimalt udbytte af mine studier.

Jeg har hørt folk sige at ens studier ved Aarhus Universitet skal være uforglemmelige og epokegørende (eller helt specifik er det faktisk vores kære bestyrelsesformands ord). Men det er ord jeg godt vil støtte op om, så nu gentager jeg dem lige: Ens studier ved Aarhus Universitet skal være uforglemmelige og epokegørende.

Og mine studier kan helt sikkert beskrives som en epoke i mit liv og der er helt sikkert elementer jeg aldrig vil glemme. Men de ting jeg aldrig glemmer er ikke så meget hvad der skete til forelæsningerne. Jo jeg har lært en masse fysik, men forelæsninger om fysik kan jo nemt findes findes på YouTube den dag man glemmer det fysik man har lært, og føler man sig lidt 'old-school' kan man jo slå op i en af de mange fysikbøger man har anskaffet sig under sine studier – men i samspil med mine medstuderende har jeg lært fysik på en måde der ikke kan erstattes af envejskommunikation fra en forelæser eller en bog. Det er den lærdom, som entydigt er skabt af studiemiljøet ved fysik, jeg ikke vil glemme.

Derfor ærgrer det mig, at når politikere og meningsdanner nu om dage snakke om universiteterne i Danmark, så lyder parolen ”mere kvalitet, hurtigere igennem, mere relevans” osv. Men de fagnære studiemiljøer ved de enkelt studier bliver sjældent omtalt. Jeg kan derfor godt frygte at når det hele skal være hurtigere og bedre, så man glemmer de lokale miljøer. For man kommer ikke nødvendigvis hurtigere igennem studiet af at være til en TAAGEKAMMER-fest. Og man får ikke nødvendigvis en højere karakter i videregående elektrodynamik af at bruge tid i diverse studenterdrevne foreninger. Og skal man optimerer på universitets kvadratmeter, så tæller et tilfældigt lokale med en håndfuld gruppearbejdspladser måske ikke direkte med i regnestykket. Men det bidrager til at ens studietid bliver en uforglemmelig tid – og dermed sikre det bedste helhedsorienterede resultat af ens studier. Så det jeg prøver at sige er ikke at vi glemme kvaliteten af vores uddannelse – Vi skal jo selvfølgelig have de bedste undervisere osv. Dog skal vi huske at sige til de nye studerende, at det der studie selvfølgelig er vigtigt, men det er endnu mere vigtig at være med til at skabe et godt miljø omkring studierne. Og universitet skal huske at sætte rammer for dette.

I kvantefysik gælder det som naturlov at hvis man ved hvor hurtigt man bevæger sig, så ved man ikke hvor man er. Tilsvarende fænomen frygter jeg kan gælde for ens universitetsstudier og det kunne formuleres som, hvis man med 100% sikkerhed ved at man skal skynde sig, ved man måske ikke hvor man er, så mister man en masse mulighed og glemmer også det miljø man er i, og måske glemmer man derfor hele ideen med sine studier?

Så derfor bør vi klart sige til de nye studerende: tag jer tid til at gå i fredagsbar, være med til at lave arrangementer for andre studerende, være aktiv i studenterpolitik, i en festforening eller en tutor-forening eller bare sørg for at møde op når dine kammerater arrangerer noget. Det kan man sagtens nå, selvom det hele skal gå hurtigt – hvis man vel og mærke husker at tænke på det. Skynder sig for meget, så glemmer man måske at sætte sig ned og snakke med sine medstuderende, og dermed går man glip af den dybdelæring man kun kan opnå igennem samtaler og diskussioner. Til universitet vil jeg blot sige: husk så at stil åbne rammer for studiemiljøet til rådighed for de nye studerende.

Og til alle der ellers har lyst til at mene noget om universitetsverden, lige meget hvilken holdning der ellers prædikes, så husk at det allervigtigste ved studierne er de mennesker og det miljø der er ved studierne – Både det faglige og sociale miljø og på de fysiske rammer. Der skal være plads, både i den fysiske virkelighed og i den mentalitet vi alle har, til fagligt og socialt samvær. Det er derfor vigtig at der kontinuerligt bliver gjort opmærksom på det. For det er i det sociale og faglige samspil mellem studerende, mellem studerende og frivillige foreninger, og mellem studerende og undervisere, at et studiernes, og dermed Aarhus Universitets, reelle styrke ligger, det er her ny viden opstår og det er det der har givet mig et uforglemmeligt studie.

Med disse ord vil jeg slutte af og ønske en god årsfest.