Tale til Ning De Coninck-Smith - modtager af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris

Forskningsformidlingspris 2014

Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler hvert år en pris til en forsker, som gør en særlig indsats for at formidle sin viden ud i samfundet. Det gør vi i erkendelse af, at vi som universitet ikke er her for vores egen skyld. Det er vores forpligtelse - og vores privilegium -at sætte vores viden i spil uden for murene. Så vi alle kan blive klogere på verden og på os selv.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris går i år til professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik: Ning de Coninck-Smith

Kære Ning

Du har i årtier været med til at gøre skolens og barndommens historie levende for hele befolkningen. Du forstår at gøre det tydeligt for os alle, at vores nutid og fremtid er bundet uløseligt sammen med vores fortid. Du er internationalt anerkendt som en fremragende formidler. Det kendetegner dit arbejde, at du ser formidling som en integreret del af dit arbejde. Dit store forskningsprojekt om den danske folkeskoles historie har fra starten haft store formidlingsambitioner. Du lægger stor vægt på at gøre historien levende i sprog, fortællinger og billeder. Og de bøger, som er udkommet i forbindelse med projektet, har fået fremragende anmeldelser.  

Det er mig en stor glæde at overrække dig denne pris. Mange tak for indsatsen!