Rektors tale til modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved AU

Taler til modtagere af Dronningens rejselegat 2015

Aarhus Universitet har tætte bånd til Kongehuset. Hendes Majestæt Dronningen har studeret arkæologi og statskundskab her.

Og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er kandidat i statskundskab fra universitetet.

Derfor indstiftede Aarhus Universitet i 2010 Dronning Margrethe II’s Rejselegater i anledning af Hendes Majestæts 70 års fødselsdag.

I 2012 markerede vi Hendes Majestæts 40-års jubilæum som regent ved at oprette endnu to rejselegater.

Med legaterne hædrer vi fire studerende, som på forskellige måder har udvist et særligt engagement på Aarhus Universitet.

Jeg vil nu bede Caroline Elisabeth Fisker, Lasse Beck Thostrup, Simon Riis og Lasse Leipziger om at træde frem. 

---::---

Kære Caroline,

I Aarhus Universitets klassisk arkæologiske miljø er du kendt som en yderst talentfuld og hårdtarbejdende studerende.

Din dedikation til studierne har betydet, at du ikke alene har scoret topkarakterer undervejs på både kernefag og tilvalgsfag. Men at du også har afsluttet din bacheloruddannelse et halvt år under normeret tid.

Den ekstra tid har du naturligvis brugt på et praktikophold i Italien, hvor du også har besøgt arkæologiske lokaliteter og museer rundt i landet.

Du har ambitioner om at studere ved både Leiden og Oxford i løbet af din kandidatuddannelse. Og desuden vil du gerne have mulighed for igen at besøge Lilleasien, hvor du tidligere har deltaget i konferencer og rejst rundt på egen hånd for at lære mere om områdets historie.

Det er mig en glæde at kunne bidrage på Aarhus Universitets vegne ved at overrække dig Dronningens Rejselegat. 

---::---

Kære Lasse (Beck Thostrup),

På diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi har du allerede markeret dig tydeligt som en ambitiøs og talentfuld studerende.

Dine undervisere kender dig som en person med et enormt fagligt og intellektuelt overskud. En studerende, der trives både med selvstændigt arbejde og i samarbejde med andre.

Her sætter du høje mål for dig selv og dine medstuderende. Og din kreativitet og dine samarbejdsevner er med til at sikre, at I som regel når målene. Det afspejler sig også i dit karaktergennemsnit.

Som et led i din uddannelse har du valgt at søge internationale udfordringer. Og jeg ved, at du allerede har fået en studieplads ved University of Connecticut i USA til næste år.

Det glæder mig derfor, at jeg i dag kan overrække dig Dronningens Rejselegat. 

---::---

Kære Simon

Du gennemførte din bacheloruddannelse på Idræt med stort engagement og på højt fagligt niveau. Din bacheloropgave om styrketræning indbragte dig et klart 12-tal. Og du har allerede sporet dig ind på, hvordan du vil arbejde videre med emnet i dit speciale.

Du har involveret dig i forskningsarbejde og har været med til at publicere to videnskabelige artikler om nyskabende træningsforsøg. 

Du har også bidraget til dine medstuderendes uddannelsesforløb. Som studenterunderviser på tre kurser har du udvist solid faglighed og selvstændighed. Ligesom du også har deltaget i internationale netværk for at videreudvikle kurserne.

Det er mig en stor glæde at kunne overrække dig Dronningens Rejselegat. 

---::---

Kære Lasse (Leipziger)

Gennem din studietid på statskundskab har du vist dig som en dedikeret og ambitiøs studerende.

I studiearbejdet har du demonstreret overblik og selvstændighed, og det afspejler sig også i dine karakterer.

Du har bidraget som studentermedhjælp til et forskningsprojekt, og du har ligeledes lagt kræfter i det frivillige arbejde med Aarhus Symposium.

Du har en international familiebaggrund, og derfor har du som en naturlig ting også søgt til udlandet som en del af din uddannelse. Jeg ved, at du har fået en studieplads ved det prestigefyldte Sciences Po i Paris.

Det glæder mig, at jeg på Aarhus Universitets vegne kan bidrage til dit ophold med Dronningens Rejselegat.

 

---::---

Jeg vil ønske jer alle en fortsat god uddannelsesrejse.

Jeg synes, vi skal give alle fire en stor hånd.

 

---::---