Rektors tale til modtageren af den pædagogiske hæderspris

Pædagogisk hæderspris

Vi har netop hædret nogle ganske få af de mange tusinde studerende, som hver dag yder en særlig indsats for at nå deres faglige mål.

Derfor er det kun passende, at vi nu også hylder én af de mange, der inspirerer, udfordrer og udvikler de studerende. 

Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler hvert år den Pædagogiske Hæderspris – til en underviser, som går nye veje for at styrke uddannelserne.

En underviser, der i særlig grad har påtaget sig et ansvar for ikke bare at udvikle den enkelte studerende… men også for at udvikle rammerne om de uddannelser, vi tilbyder på Aarhus Universitet. 

Dette års pædagogiske hæderspris går i år til :

Lektor ved Institut for Økonomi,

Kristina Risom Jespersen! 

 

Kære Kristina,

Uddannelsesudvikling har været et nøgleord for dig i hele din ansættelse på Aarhus BSS. Allerede i 2009 modtog du din første hæder, da du blev valgt som årets e-lærings-underviser på Aarhus Universitet.

Netop brugen af medier og teknologi i undervisningen er et område, som du har gjort meget for at udbrede på Institut for Økonomi.

Her har du som uddannelseschef lanceret en række pilotprojekter om IT i undervisningen. Blandt andet har dit arbejde med de grundlæggende metodekurser været med til at styrke indlæringen hos de studerende på første semester.

Du har i dit arbejde udvist stor forståelse for, at teknologi ikke er nogen magisk one-size-fits-all-strategi. Men at teknologien skal tilpasses det faglige indhold på de enkelte fag. Og at man hele tiden skal være parat til at evaluere og justere de redskaber, man bruger.

Samtidig ved du, at læring ikke kun sker i auditoriet, men også før og efter undervisningsgangene.

Dit store arbejde kommer både dine kolleger, dine studerende og samfundet til gavn.

Det er mig en glæde at overrække dig den pædagogiske hæderspris. Tak for indsatsen!