Rektors tale til modtageren af forskningsformidlingsprisen

Formidlingspris

Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler hvert år en pris til en forsker, der gør ekstraordinært meget ud af at formidle sin viden til samfundet.

Som forsker er man en vigtig frontløber for samfundet. Man er betroet den store opgave med at kaste lys, hvor der før var mørke.

Med til det privilegium hører også et stort ansvar. Hvis vi som universitet ikke sørger for at dele vores viden med samfundet, så har vi ikke løst vores opgave.

Det handler ikke kun om at svare, når man bliver spurgt. Det handler også om selv at undersøge, hvor og hvordan man kan dele sin viden med andre. Man skal ikke alene kunne forklare komplekse fænomener på en forståelig måde. Man skal også kunne formidle kompleksiteten i det, der på overfladen virker simpelt.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris går i år til professor og overlæge Lars Østergaard.

 

Kære Lars,

Drivkraften for mange forskere er ønsket om at forstå.

I dit tilfælde er det helt tydeligt, at du også drives af ønsket om at skabe forståelse hos andre.

Når du deler din viden om infektionssygdomme, så gør du det levende, forståeligt og sagligt. Du taler ikke alene med en internationalt topforskers autoritet og professionalisme, men også med stor medmenneskelighed og empati.

Du formidler dit arbejde i alle slags medier både nationalt og internationalt. Og samtidig er du ofte også at finde i kød og blod som underviser på Folkeuniversitetet.

Endelig er det prisværdigt, hvordan du er meget opmærksom på at give din gave videre: du deler din formidlingsglæde med de ph.d.-studerende, som du vejleder. Og du opfordrer dem til også selv at være aktive formidlere.

Du er et fremragende eksempel på, hvordan man både som forsker og formidler kan styrke det samfund, man er en del af. Og det er mig en stor glæde at overrække dig denne pris. Mange tak for indsatsen!