Tale ved Aarhus Universitets årsfest 14. september 2011

Tale til Aarhus Universitets Æresalumne 2012 - Birgit Storgaard Madsen

Deres Majestæt, mine Damer og Herrer.

AU er stolt af sine studerende, kandidater og alumner. Stolte af, at alumnerne er efterspurgte overalt i samfundet og er med til at forme verden med den viden og de kompetencer, de har opnået på universitetet. Og de har en betydning, for der er over 130.000 af dem.

Universitetets alumner påvirker verden, med viden, opfindelser, kreativitet, politikker, og ledelse.

For at fejre disse mange alumner, indstiftede Universitetet i 2008 Æresalumne-prisen i anledning af universitetets 80-års fødselsdag. Prisen anerkender enkelte alumner, som markerer sig på helt særlig vis i samfundet, og som kan tjene som eksempler for os alle. Prisen er således uddelt fire gange. Den første prismodtager var hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, og derpå har tidligere Statsminister Anders Fogh Rasmussen, administrerende direktør i Mærsk, Nils Smedegaard Andersen og professor på Harvard University Lene Hau modtaget prisen. I dag kan jeg afsløre, at æresalumnen for 2012 er ambassadør Birgit Storgaard Madsen. Jeg vil gerne bede Birgit Storgaard Madsen om at træde frem.

Kære Birgit

Jeg er meget glad og stolt over i dag at kunne udnævne dig til Aarhus Universitets Æresalumne 2012. I 1963 var du en af de første fire studerende i etnografi, og du blev den første magister i etnografi og socialantropologi fra Aarhus Universitet i 1969. Som amanuensis og senere adjunkt var din undervisning den første teoretiske undervisning i faget, men det er i udenrigstjenesten, at din afgørende indsats har ligget.

Du var udviklingsforsker i Tanzania, og gennem dit feltarbejde blev du optaget af anvendt antropologi, udviklingsteori og udviklingspraksis. Tanzania var tidligt en hovedhjørnesten i dansk udviklingsbistand, så med din baggrund fik du en naturlig stor rolle i det tværfaglige samarbejde med statskundskab og udviklingsøkonomi, som også involverede kolleger her fra universitetet.

Efter Afrika kom der en lang periode med Indien og Sydasien. Her fik du stor indflydelse på dansk bistand i sundhedssektoren. Din første ambassadørpost blev egentlig for antropologien i udenrigstjenesten.

Siden fulgte ambassadørposterne. Først i Ghana med sideakkrediteringer i Niger, Burkina Faso, Guinea og Liberia. Dernæst i Indien, med sideakkrediteringer i Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne. Og i perioden fra 2001 til 2004 afsluttede du din lange og fornemme karriere, der hvor du egentlig startede, som ambassadør i Tanzania.

Du har med andre ord på afgørende punkter været med til at skabe den respekt, der overalt i verden står om dansk udviklingsbistand. På den måde er du et lysende eksempel på universitetets bidrag til den globale udvikling.

Derfor bliver du Aarhus Universitets æresalumne 2012. Når ceremonien er overstået lidt senere, hænger dit portræt i indgangspartiet til Aulaen.

Tillykke!