Dine idéer er vigtige

Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler campus i Aarhus, i takt med brugernes behov og ønsker. Studerende bruger – og stiller andre krav til - studiemiljøet end for 20 år siden, forskningsinfrastrukturen forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling og universitetets interaktionen med by og erhvervsliv øges. Det stiller krav til de fysiske rammer, og det skal Aarhus Universitet kunne imødekomme.

Ønsket er at skabe en fremtidssikret og byintegreret campus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt. En campus, der i kombination med den eksisterende, kan give det samlede areal nye højder.

Til det har vi brug for gode input fra alle vores interessenter. Vi har brug for din hjælp!

Hvad skal der til for, at du som studerende eller medarbejder ser Aarhus Universitet som et attraktivt sted at være? Hvad skal der til for, at du som samarbejdspartner til universitetet eller som borger i området får lyst til at bruge og være en del af den nye campus? Det vil vi meget gerne vide.

Hvad synes du, at fremtidens byintegrerede campus 2.0 skal indeholde?