Sammenhæng mellem AU og KH

Aarhus Kommunehospital er, med sin beliggenhed på Nørrebrogade, Aarhus Universitets nærmeste nabo. 

Både hospitalet og universitetet har benyttet samme arkitekt, kgl. bygningsinspektør C.F. Møller, i forbindelse med opførelsen og deler derfor den vinkelrette stil, der kendetegner den funktionalistiske arkitektur.  

AU og Kommunehospitalet rykker tættere sammen
I dag er der en trappe-/rampeforbindelse, der går fra Wilhelm Meyers Allé og under Nørrebrogade til Kommunehospitalets arealer. Denne forbindelse benyttes i dag hyppigt af fodgængere og cyklister. 

En væsentlig forudsætning for skabelsen af et sammenhængende campusmiljø på tværs af Nørrebrogade er etablering af yderligere 2 tunneler under Nørrebrogade.  

Den grundlæggende hovedidé bag etableringen af tunnellerne er at styrke både den fysiske og den visuelle kontakt mellem Universitetsparken og Kommunehospitalet.  

Det videre arbejde med udvidelsen vil ske ud fra en forudsætning om en større fysisk samling af campus med inddragelse af Kommunehospitalet, og med en tæt integration til de nært beliggende dele af Campus Aarhus.

Tunnelerne bliver et vigtigt bindeled mellem de to meget forskellige områder: de gule bygninger i den grønne universitetspark og den mere bymæssige røde bebyggelse på den anden side af Nørrebrogade.