Tidsplan

I januar 2016 købte Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne på Nørrebrogade og gjorde universitetet til lejer af bygningerne. I 2019 går forberedelserne til AU’s indflytning i gang.

Parallelopdrag

FEAS har, som kommende ejer af bygningerne, efter aftale med Aarhus Kommune igangsat den forberedende proces frem mod udarbejdelsen af en lokalplan for området. Processen indebærer, at der i efteråret 2016 blev gennemført et 'parallelopdrag', hvor tre arkitektfirmaer hver udarbejdede et forslag til fremtidig udformning og anvendelse af området.

Vinderforslaget viderebearbejdes nu til en udviklingsplan, der danner grundlag for lokalplanen. Læs mere om vinderforslaget.

Udviklingsplanen og den efterfølgende lokalplan fastlægger ikke den endelige anvendelse af arealet til forskellige universitetsformål, da lokalplanen alene er bindende for placeringen af boliger på arealet. Lokalplanen skal fastlægge placering og principper af vej- og stiadgange internt i området herunder krav til parkering og friarealer, placering og omfang samt overordnede arkitektoniske krav i forhold til af eventuel ny bebyggelse og omfanget af boliger på arealet. Endvidere udpeger lokalplanen de bevaringsværdige bygninger, som ikke må nedrives.

Arbejdet med lokalplanen forløber i hele 2017, og AU har gennem samarbejde med FEAS og Aarhus Kommune indflydelse på udformning af de planlægningsmæssige rammer for udvikling af området.

Leje- og udviklingsaftale

Der skal som led i afslutning af handlen mellem FEAS og Region Midtjylland udformes en lejeaftale og udviklingsaftale for området mellem FEAS og AU. Den ultimative frist for indgåelse af lejeaftale er et år før overtagelse, dvs. april 2018.