Tidsplan

I januar 2016 købte Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne på Nørrebrogade og gjorde universitetet til lejer af bygningerne.

I løbet af 2018 går Aarhus Universitet og FEAS dybere ind i detailplanlægningen for Universitetsbyen bl.a. mht. udformningen af markante byrum og pladser på området.

Region Midtjylland fraflytter efter planen de sidste bygninger på Nørrebrogade i maj 2019, hvorefter FEAS i samarbejde med universitet påbegynder ombygning og restaurering. 

I 2020 går forberedelserne til AU’s indflytning så i gang. Den vil foregå gradvis over en læn­gere årrække. Takten for indflytning vil bero på en vurdering af, hvordan flytningen kan give både faglig og økonomisk mening for de faglige miljøer, og vil blive planlagt i et samarbe­jde med de berørte fakulteter.