Du er her: AU » Om AU » Peter Hokland ny klinisk professor i hæmatologi

Peter Hokland ny klinisk professor i hæmatologi

Pressemeddelelser 1999-2003

Professor, overlæge, dr.med. Peter Hokland er udnævnt til klinisk professor i hæmatologi (læren om blodet og blodsygdomme) ved Aarhus Universitet. Professoratet er tilknyttet Peter Hoklands stilling som overlæge ved Hæmatologisk Afdeling, Århus Amtssygehus, Århus Universitetshospital.

Peter Hokland, der er 51 år, blev cand.med. ved Aarhus Universitet i 1978, hvor han også modtog universitetets guldmedalje for en prisopgave i klinisk immunologi. I 1981 forsvarede han sin doktorafhandling samme sted. Siden 1989 har han været overlæge og daglig leder af Immunhæmatologisk Laboratorium ved Århus Amtssygehus. I 2001 blev Peter Hokland udnævnt til klinisk professor i cancerterapi ved Aarhus Universitet med støtte fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, som også har finansieret det nye professorat. Med Peter Hoklands udnævnelse ønskede rådet at støtte samarbejdet mellem den teoretiske og kliniske kræftforskning samt at integrere de nyeste forskningsresultater i behandlingen af kræftsygdomme.

Peter Hokland har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i ondartede blodsygdomme, specielt leukæmi. I de seneste år har han koncentreret sig om at udvikle molekylære tests til opsporing af specielle, ondartede blodsygdomme. Eksempelvis har han medvirket til at udvikle mere nøjagtige tests til diagnosticering af akut leukæmi.

Peter Hokland er involveret i en række forskningsprojekter om leukæmi. Sammen med Pædiatrisk Afdeling på Skejby Sygehus forsøger han at udvikle og indarbejde effektive genetiske tests til at konstatere tilbagefald hos patienter med akut leukæmi. I samarbejde med Klinisk-Biokemisk Afdeling på Skejby Sygehus arbejder han på at udpege gener, der kan anvendes til fremtidig, alternativ sygdomsdiagnosticering. Der er nemlig behov for at definere andre sygdomsmarkører end de eksisterende, da ikke alle patienter opspores med de nuværende metoder. Endvidere samarbejder Peter Hokland med Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet og Århus Kommunehospital om udvikling af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder.

Med sin udnævnelse til professor i hæmatologi vil Peter Hokland skulle varetage fagets udvikling, dels ved undervisning af medicinstuderende og yngre læger, dels ved uddannelse af unge forskere.

Vedhæftet: Foto af Peter Hokland

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peter Hokland på telefon 8942 7582 eller e-postadressen peter.hokland@aas.auh.dk

En klinisk professor er honorarlønnet ved Aarhus Universitet og samtidig overlæge ved Aarhus Universitetshospital.


13. august 2003

Annette Larsen
Informationskontoret
ala@adm.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.02.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk