Du er her: AU » Om AU » Jørgen Kjems ny professor i molekylærbiologi og nanovidenskab

Jørgen Kjems ny professor i molekylærbiologi og nanovidenskab

Pressemeddelelser 1999-2003

Cand.scient., ph.d. Jørgen Kjems er udnævnt til professor i molekylærbiologi og nanovidenskab ved Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet.

Jørgen Kjems, der er 44 år, blev cand.scient. i kemi og fysik ved Aarhus Universitet i 1986 og erhvervede sin ph.d.-grad i kemi i 1989. Under sit ph.d.-studium og i den efterfølgende post doc.-periode i USA rettede han sin interesse mod molekylærbiologien. Hans forskning i molekylærbiologi, som er læren om den levende celles opbygning og funktion, er i dag centreret om, hvordan stoffet RNA bidrager til, at cellerne udvikler sig forskelligt, og hvordan RNA kan bidrage til udviklingen af lægemidler til behandling af f.eks. HIV-1-infektion, leddegigt og visse kræftformer. Målet er at opnå mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

Jørgen Kjems har spillet en aktiv rolle i opbygningen af et nyt forskningsområde og studiet i nanoteknologi ved Aarhus Universitet. Her forsker han sammen med sine kolleger i, hvordan man ved at udnytte principperne for cellens opbygning og koble disse med moderne, organisk fysik og kemi kan bygge små "maskiner" i nanostørrelse (dvs. få milliarddele af en meter) f.eks. motorer, måleudstyr, computere og pumper - ting, som vi normalt kun forbinder med synlige bestanddele af vores omverden. Ifølge Jørgen Kjems kan nanoteknologien på sigt fuldstændig revolutionere vores verden ligesom eksempelvis elektronikkens udvikling gjorde det i det forgangne århundrede.

Ud over at forske underviser Jørgen Kjems studerende i molekylærbiologi og nanoteknologi ved Molekylærbiologisk Institut, hvor han i 1994 blev udnævnt til lektor. Han har været medlem af instituttets bestyrelse i en årrække og påtaget sig en række andre administrative forpligtelser. Han har publiceret 62 artikler i internationalt anerkendte, videnskabelige tidsskrifter, udtaget tre patenter og bidraget med 60 artikler til Den Store Danske Encyklopædi.

Jørgen Kjems holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 5. december kl. 14.15 i Auditorium 2, Auditoriehuset, Universitetsparken i Århus.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jørgen Kjems på telefon 8942 2686 eller på e-postadressen kjems@biobase.dk .

Bilag: Foto af Jørgen Kjems


15. oktober 2003

Annette Larsen
Informationskontoret
ala@adm.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.02.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk