Beskikkelse af censorer

Et nyt censorkorps er beskikket pr. 1. april 2014 og skal fungere de næste fire år.

Hvis der opstår behov for at supplere censorkorpset inden for bestemte fag,
vil der i løbet af perioden blive åbnet for ansøgninger.

Hvis du er interesseret i at blive censor og mener, at du er kvalificeret,
kan du sende en mail til sekretariatet, pers@au.dk.

Du vil så blive kontaktet, hvis der bliver brug for nye censorer på dit fagområde.

Censorkorpset har censorer i disse fag:

Afsætningsøkonomi
Albansk
Amerikanske studier
Arabisk
Bulgarsk
Dansk
Datalingvistik
Engelsk
- Almindeligt sprog
- Markedskommunikation
- Historie og samfund
- Teknisk sprog
- Juridisk sprog
- Økonomisk sprog
- Forhandling
- Oversættelse
- Tolkning

Erhvervsjura
Europæiske studier
Finsk
Fransk
- Almindeligt sprog
- Markedskommunikation
- Historie og samfund
- Teknisk sprog
- Juridisk sprog
- Økonomisk sprog
- Forhandling
- Oversættelse
- Tolkning

Færøsk
Græsk
Grønlandsk
Hebraisk
Islandsk
Italiensk
-Almindeligt sprog
-Fagligt sprog
-Tolkning

Japansk
Kinesisk
Kommunikation
- Interkulturel
- Intern
- Formidling
- Markedskommunikation
- Personlig
- Digital

Lettisk
Litauisk
Makedonsk
Nederlandsk
Norsk
Organisation
Persisk
Polsk
Portugisisk
Rumænsk
Russisk
- Almindeligt sprog
- Fagligt sprog
- Tolkning

Serbokroatisk
Slovakisk
Spansk
- Almindeligt sprog
- Markedskommunikation
- Historie og samfund
- Teknisk sprog
- Juridisk sprog
- Økonomisk sprog
- Forhandling
- Oversættelse
- Tolkning

Svensk
Tjekkisk
Turisme
Tyrkisk
Tysk
- Almindeligt sprog
- Markedskommunikation
- Historie og samfund
- Teknisk sprog
- Juridisk sprog
- Økonomisk sprog
- Forhandling
- Oversættelse
- Tolkning 

Ungarsk
Urdu
Videnskabsteori
Økonomiske fag

 


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V

Tlf.: 8715 2492
Mail: pers@au.dk