Censor-it

Universiteternes bestilling af censorer foregår gennem systemet Censor-it. Censorformandskabet udpeger
på grundlag af bestillingerne censorer til de enkelte prøver.

Eksamensadministrationerne kan ved henvendelse til sekretariatet få adgang til bestillingsmodulet i Censor-it.

 

 

 

 


 

Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V

Tlf.: 8715 2492
Mail: pers@au.dk