Censorformandskabet

Formandskabet. Fra venstre: Henrik Gedde Moos (udtrådt), Elizabeth Pratt, Ivan Sørensen, Henning Nølke og Anders Bundgaard.

Censorformandskabet har ifølge eksamensbekendtgørelsen følgende arbejdsopgaver:

 • Strategisk ledelse af censorkorpset
 • Udpegning af censorer til alle prøver med ekstern censur
 • Indstilling af censorer til beskikkelse i Uddannelsesministeriet
 • Afholdelse af censormøder
 • Afholdelse af seminarer for censorer
 • Afgivelse af høringssvar om nye eller væsentligt reviderede studieordninger
 • Sikring af at censorerne godkender de skriftlige eksamensopgaver
 • Behandling af censorindberetninger
 • Rådgivning af censorerne
 • Afholdelse af møder med dekanerne
 • Varetagelse af censorernes interesser i forbindelse med udbetaling af deres honorarer m.m.
 • Udpegning af censorrepræsentanter til ankenævnene
 • Afgivelse af høringssvar om lovforslag og udkast til bekendtgørelser
 • Kontakt til andre censorformandskaber

Censorformand:
Adm. dir., cand.mag. HD-A og HD-O Ivan Sørensen, kontaktcensor til SDU,
18, Am Wangert, 6830 Berbourg, Luxem­bourg, tlf. 00 352 621 227 659, e-mail: ivanlu@pt.lu

Censornæstformænd:
Tidl. lektor, cand.mag. Anders Bundgaard, kontaktcensor til AU,
Søskrænten 162, 8260 Viby J., tlf. 4032 8928, e-mail: abun@mail.dk

Chief specialist, cand.interpret. Elizabeth Pratt, kontaktcensor til CBS,
Gentoftegade 33, 1. th., 2820 Gentofte, tlf. 3966 4428, e-mail: epr@cowi.dk

Professor emeritus, dr.ling.merc. Henning Nølke, kontaktcensor til AAU, Toldboden 1,  8.04, 8800 Viborg, 
tlf. 2984 8897, e-mail: henning@nolke.dk

Censorformandskabet er beskikket indtil den 31. marts 2018.

 

 

 


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V

Tlf.: 8715 2492
Mail: pers@au.dk