SU-regler

SU-kontorets notat af 5. april 2005 vedrørende reglerne om SU

 

Du kan på www.su.dk under punktet Paragrafferne finde reglerne om SU.

Her finder du:

  • Lov og bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte.
  • Lov og bekendtgørelse om befordringsrabat.
  • Vejledning om tillæg ved varig funktionsnedsættelse (handicaptillæg).

Du har også mulighed for at se tidligere love og bekendtgørelser om SU.

Hvis du allerede modtager SU kan du med fordel anvende https://min.su.dk/.

Med venlig hilsen
Aarhus Universitets SU-kontor