Du er her: AU » Om AU » Organisation » Regelsamling » 4: Studerende » 47: SU » 47-01: SU-regler

SU-regler

SU-kontorets notat af 5. april 2005 vedrørende reglerne om SU

Du kan på www.su.dk under punktet Paragrafferne finde reglerne om SU.

Her finder du:

  • Lov og bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte.
  • Lov og bekendtgørelse om befordringsrabat.
  • Vejledning om tillæg ved varig funktionsnedsættelse (handicaptillæg).

Du har også mulighed for at se tidligere love og bekendtgørelser om SU.

Hvis du allerede modtager SU kan du med fordel anvende https://min.su.dk/.

Med venlig hilsen
Aarhus Universitets SU-kontor

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk