Kampagneregler

Regler for ophængning og uddeling af materialer i valgperioden

 

For at give alle listeforbund lige mulighed for ophængning og uddeling af valgmateriale, fastsættes følgende regler.

 

  1. Valgperioden starter tre uger før valgets første dag og løber til ugen efter valget.
  2. Der må hænge plakater (med tape eller Blue Tack, for bedst mulig beskyttelse af vægge og vinduer) på:

a)      Fælles opslagstavler

b)      Døre – dog ikke i ansigtshøjde. Der må ikke ophænges på hoveddøre og glaspartier ved hovedindgange

c)       Vinduer i fællesarealer

  1. Der må uddeles flyers på hele AU, jf. dog punkt 4.
  2. Kantiner definerer selv reglerne for ophæng og uddeling i kantinerne. Der opfordres dog til, at de følger samme standardregler som det øvrige AU. Uddeling af mad og drikkevarer i forbindelse med valget koordineres altid med den pågældende kantine.
  3. Alle regler fra de forskellige områder offentliggøres på au.dk/valg senest to måneder før valget.
  4. De forskellige listeforbund er selv ansvarlige for at pille plakater ned, inkl. tape og Blue Tack – det hele skal tages ned. Dette skal ske i ugen efter valget.

Af hensyn til koordinering med de tre lokalforvaltninger og bygningernes forskellige indretning, skal studenterorganisationerne kontakte de tekniske chefer for de tre lokalforvaltninger i god tid inden valget, med henblik på at aftale praktikken for det kommende valg. Herudover skal studenterorganisationerne aflevere en liste over ansvarlige kontaktpersoner til de tekniske chefer.

På lokalforvaltningerne kan følgende personer kontaktes:

Business and Social Science: Teknisk Chef Eigil Jensen

Arts: Teknisk Chef Lars Mitens

Science and Technology: Teknisk chef Bent Lorentzen

Health: Teknisk chef Conor Leerhøy