Bygningsmæssige ændringer

Teknisk Forvaltnings regler af 29. december 2003 for bygningsmæssige ændringer

 

Ændringer i universitetets bygninger, herunder ud- og indvendige ændringer i bygningsmasse og installationer af enhver art (inkl. EDB-installationer og nødvendige installationer i forbindelse med apparatur), samt nye installationer m.v. kan alene ske ved Teknisk Forvaltnings foranstaltninger.

Det kan forekomme, at et institut/fakultet fremsender ønske om bygnings- og/eller installationsmæssige ændringer, som Teknisk Forvaltning i princippet kan godkende, men som ikke kan gennemføres under bevillinger der administreres af Teknisk Forvaltning til bygningsdrift og vedligeholdelse. I så fald kan instituttet/fakultetet efter aftale med Teknisk Forvaltning overføre et beløb, svarende til udgiften for de ønskede foranstaltninger fra sin annuumbevilling til Teknisk Forvaltning.

Ingelise Hosszu

kontorchef