Undervisningslokaler

Aarhus Universitets retningslinier af 27. september 2002 for ændring af status for undervisningslokaler

 

Det er bestemt af Aarhus Universitets ledelse, at undervisningslokaler er et fælles gode. Ved større nybyggerier, ombygning mv. bliver der foretaget en dimensioneringsanalyse af behovet. De fleste undervisningslokaler administreres af praktiske grunde af de faglige områder, hvor lokalerne geografisk er beliggende, men indgår i øvrigt i den fælles lokalemasse, som fordeles ved de halvårlige lokalefordelingsmøder i Teknisk Forvaltnings regi. Ønsker om nedlæggelse af et undervisningslokale eller ændring af status, således at lokalet ikke længere indgår i den fælles lokalefordeling, skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde og kan kun ske ved henvendelse til Teknisk Forvaltning via Fakultetet.