Forsikring

Teknisk Forvaltnings notat af 29. december 2003 om forsikring af kunstværker.

 

Kunstgenstande m.v., der lånes af et universitetsorgan, er forsikringsdækket via statens selvforsikringsordning.

Det forudsættes, at det lånende organ skriftligt indberetter lånet til Teknisk Forvaltning. Indberetningen skal klart identificere de lånte genstande og skal indeholde en værdiangivelse.

Teknisk Forvaltning foretager den nødvendige registrering af lånet og er behjælpelig med en sikkerhedsmæssigt forsvarlig anbringelse af det lånte.

Kunstgenstande m.v., der lånes af medarbejderforeninger, private kunstforeninger m.v. er ikke dækket af statens selvforsikring, og universitetet er ikke ansvarlig for sådanne lån. I disse tilfælde henvises låneren til at tegne særskilt forsikring.