Adgang, bekendtgørelser

Bacheloradgangsbekendtgørelsen

  • Bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) (Link til retsinformation)

Kandidatadgangsbekendtgørelsen

  • Bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2015 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) (Link til retsinformation)

Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorudannelser

  • Bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2016 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Link til retsinformation)