Uddannelsesbekendtgørelsen

  •  Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (link til retsinformation).