Karakterskalabekendtgørelsen

     
  • Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (gælder på Aarhus Universitet for studerende på diplomuddannelser og SKT-uddannelser) Link til retsinformation
  • Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen)