Nordisk sprogkonvention

  • Bekendtgørelse af nordisk konvention om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Link til retsinformation
  • Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af nordisk overenskomst om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Link til retsinformation