Du er her: AU » Om AU » Organisation » Universitetsvalg

Valg på Aarhus Universitet

Se resultatet

   - af universitetsvalg 2014

Tidsplan for valg til Hovedområdestudienævn på BSS

19. december 2014 kl 12.00
Frist for opstilling af kandidater.

2-6. januar 2015
Kandidatlister samt allerede indgåede liste- og valgforbund offentliggøres her på siden med henblik på indsigelse.

7. januar 2015
Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

8-12. januar 2015
Ikke allerede offentliggjorte liste- og valgforbund offentliggøres.

14. januar 2015 kl 12.00
Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

15-19. januar 2015
- Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres her på siden.
- Opslag af endelige opstillingslister her på siden.

29. januar 2015
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

30. januar - 2. februar 2015    
Afholdelse af valg.


3. februar 2015
Optælling af valg.

4-6. februar 2015
Frist for offentliggørelse af valgresultatet. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

13. februar 2015 kl. 12.00
Frist for klager over de afholdte valg.

Umiddelbart efter 13. februar 2015
Nyvalgte tiltræder.

Valg til Hovedområdestudienævn på BSS

Den 30. januar til den 2. februar 2015 afholdes der valg til hovedområdestudienævn på BSS.

Studenterrepræsentanterne og VIP repræsentanterne, som blev valgt ind på fagstudienævnene på BSS, kan stille op til valget til hovedområdestudienævnet BSS, hver på deres repræsentationsområde.

Hovedområdestudienævnet er et koordinerende organ, som beskæftiger sig med tværgående og uddannelsesstrategiske problemstillinger på fakultetet.

Se aktuelle skemaer, lister og valgcirkulære

Universitetsvalg 2014

De studerende har i år stemt til: studienævn, akademisk råd, ph.d.-udvalg og AU's bestyrelse

De videnskabelige medarbejdere har stemt til: studienævn og ph.d.-udvalg

Se mere her

Find resultaterne her

Kontakt valgsekretariatet

valg@au.dk


Jens Kristian Birthin
Tlf: 8715 3325
jkb@au.dk

Sanne Strunk Mikkelsen
Tlf.: 20 33 25 48
ssm@au.dk

Charlotte Holmer Kirk
Tlf. 87 15 27 94
charlottekirk@au.dk

Se også:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.12.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk