Du er her: AU » Om AU » Organisation » Universitetsvalg

Valg på Aarhus Universitet

Se resultatet

   - af universitetsvalg 2014

Suppleringsvalg til nyt studienævn for Businessingeniør-uddannelsen i Herning

Etablering af fagstudienævn for businessingeniørområdet ved School of Business and Social Sciences

Dekanatet ved BSS har den 12. januar 2015 truffet beslutning om at etablere et fagstudienævn for businessingeniørområdet ved School of Business and Social Sciences.

Formålet med etableringen af det lokale studienævn er at sikre, at kvalitetssikring af uddannelserne og betjening heraf sker i henhold til den praksis BSS har vedtaget for hele fakultetets uddannelsesportefølje. 

Se valgcirkulære og tidsplan her

Universitetsvalg 2014

De studerende har i år stemt til: studienævn, akademisk råd, ph.d.-udvalg og AU's bestyrelse

De videnskabelige medarbejdere har stemt til: studienævn og ph.d.-udvalg

Se mere her

Find resultaterne her

Kontakt valgsekretariatet

valg@au.dk


Jens Kristian Birthin
Tlf: 8715 3325
jkb@au.dk

Sanne Strunk Mikkelsen
Tlf.: 20 33 25 48
ssm@au.dk

Charlotte Holmer Kirk
Tlf. 87 15 27 94
charlottekirk@au.dk

Se også:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk