Ekspertliste Klima, miljø og energi

Klima, miljø og energi

Aarhus Universitet har mange forskere med indsigt i de komplekse klimaproblemer og de emner, der præger den politiske dagsorden.

Aarhus Universitet har derfor udarbejdet en liste, der er emneopdelt og indeholder navne på eksperter inden for de områder, som er i fokus på klima- miljø- og energiområdet. Som en hurtig indgang til ekspertvinkler, kan man på denne liste finde et udvalg af eksperter inden for emnerne nedenfor.  Du er også velkommen til at bruge de enkelte hovedområders kontaktpersoner for pressen. Kontaktoplysninger på disse findes nedenfor. 

Listen er inddelt i følgende emner 


Journalister er også velkomne til at bruge de enkelte hovedområders kontaktpersoner for pressen.