Grønland og andre dele af det arktiske

Forsker

Beskrivelse/stikord


Professor Mads Forchhammer

Tlf. 87 15 87 08

E-mail: mcf@dmu.dk

 
  • Klimaændringers effekter på landlevende/jordlevende arter og økosystemer i Arktis.
 

Lektor Marit-Solveig Seidenkrantz

Tlf. 27 78 28 97

E-mail: mss@geo.au.dk

 
  • Forskning i klimaændringer med udgangspunkt i havområderne omkring Grønland