Ekspertliste på flygtningeområdet

Få kontakt til forskerne

Har du brug for en ekspertvinkel på den aktuelle flygtningensituation? 

Aarhus BSS

AU's forskere på Aarhus BSS har viden om blandt andet fordelingen af flygtninge, de økonomiske konsekvenser af immigration, integrationspolitik og udlændingelovgivning.

Arts

AU's forskere på Arts har viden om blandt andet flygtningestrømme til Europa i historisk belysning, europæisk integration, internationale organisationer, EU og Europa, det internationale samfund, politisk historie og globalisering.