Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Folketingsvalget 2019

Skal du bruge en ekspert i valgplakater, vælgeradfærd, politisk dagsorden, sundhedsreform, klima eller i andre emner i relation til Folketingsvalget 2019? Aarhus Universitet har samlet en række forskere, som gerne vil hjælpe journalister med viden og fakta til valghistorierne.     Politik og valgkamp

Rune Stubager

Professor
M
H 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532

Aktuel forskning: Det Danske Valgprojekt; repræsentative vælgerundersøgelser siden valget i 1971 (de enkelte partiers vælgere, vælgervandringer, nye sociale skillelinjer, uddannelsesgrupper, vælgernes klassebevidsthed og forhold til værdipolitik vs. økonomisk politik, løbende opdaterede data på vælgerne)

Forfatter til "Oprør fra Udkanten - Folketingsvalget 2015

Generel viden om dansk politik, de enkelte partier, (opbrud i) blokpolitik, valgteknik og regeringsdannelse

Har rådgivet Folketinget om 2017-ændringen af valgloven (partiernes øgede frihed med hensyn til opstilling af kandidater)

Nyheder om Rune Stubagers valgforskning:

Se Rune Stubagers publikationsliste


Jørgen Elklit

Professor Institut for Statskundskab
M
H 1331, 222
P +4587165583

Har beskæftiget sig massivt med valg og deres afvikling. Centrale forskningsområder er valglovens udvikling, partisystemer, demokratimåling og kvalitetsvurdering af valgadministration.

Rådgiver Indenrigsministeriet og Folketinget om valgspørgsmål.

Aktuel med bogen ”Folketingsvalgloven med kommentarer”, som henvender sig til valgbestyrelser, tilforordnede vælgere og embedsmænd, som står for valgafviklingen.

Forfatter til bogen ”Valg” i serien ”Tænkeauser”. Konstaterer her, at Danmark er verdens bedste land til at holde valg.

Har rådgivet og udviklet valgsystemer i Afghanistan, Bosnien-Hercegovina og en række afrikanske lande.

Kan perspektivere det danske folketingsvalg i både historisk og international kontekst.

Se Jørgen Elklits publikationsliste


Henrik Bech Seeberg

Lektor Institut for Statskundskab
M
H 1340, 237
P +4587165243

Fokus i valgkampen: Analyse af partiernes valgkampagner; hvilke emner tager de op og hvorfor?

Forsker i hvordan partier i regering og opposition kan påvirke egne og hinandens emneejerskab; hvordan de får sig selv til at fremstå som kompetente og de andre inkompetente på eksempelvis landbrugspolitik.  

Forsker i hvilke emner, der optager de enkelte partier henholdsvis under og uden for valgkamp. (Har indsamlet alle partiers pressemeddelelser 2004-2017.)  

Forsker i hvilke partier/faktorer, der påvirker indholdet af den politiske dagsorden.

Forsker i, hvordan oppositionen kan presse regeringen til at lovgive, bl.a. inden for miljø og kriminalitet.

Se Henrik Bech Seebergs publikationsliste.


Niels Wium Olesen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
M
H 1461, 518
P +4587162192
P +4526361655

Har forsket i hele det 20. århundredes danske politiske historie og har i 2018 udgivet den prisbelønnede bog ”Poul Schlüters tid, 1982-1993” i serien De Danske Ministerier. 

Kan give et historisk perspektiv på udviklingen i partiernes historie og på de skiftende samarbejdsformer og -relationer i dansk parlamentarisk historie fra Systemskiftet i 1901 til i dag.

Han har især forsket i Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Radikales historie og har dyrket delaspekter som regeringsdannelse, koalitioner, regeringsledelse, politikudvikling, velfærdspolitik, arbejdsmarkedspolitik, ”værdipolitikken før værdipolitikken blev opfundet”, udlændingepolitik, politikere og embedsværk, den politiske skandale og udenrigspolitik.

Se Niels Wium Olesens publikationsliste.


Thorsten Borring Olesen

Professor Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
M
H 1461, 530
P +4587162208
P +4551211348

Har forsket i dansk politisk historie efter 1945 og har i 2017 udgivet den prisbelønnede bog ”Anker Jørgensens tid, 1972-1982” i serien De Danske Ministerier. Han har desuden netop færdiggjort et kapitel til en grundbog om dansk politisk historie efter 1973, som udkommer senere på året.

Hans forskningsmæssige tyngdepunkter ligger i partihistorie, parlamentarisk historie, herunder regeringsdannelse, samt dansk udenrigspolitisk historie, ikke mindst Danmarks forhold til EU. 

Se Thorsten Borring Olesens publikationsliste.


Carsten Madsen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Retorik
M
H 1580, 123
P +4587163069
 • Politisk retorik
 • Politiske slogans

Camilla Møhring Reestorff

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur
M
H 1485, 536
P +4587163181

Sundhedsreform

Bo Christensen

Professor
M
H 1260, 121
P +4587152009
P +4521766695

Almen praksis

 • Almen praksis’ rolle i sundhedsvæsenet
 • Almen praksis og livsstilsygdomme

Helle Terkildsen Maindal

Professor
M
H 1260, 218
P +4525462320

Samarbejde i sundhedsvæsnet

 • Fremtidens folkesundhed
 • Sundhedsfremme
 • Ulighed i sundhed

Mickael Bech

Professor
M
H 1340, 340
P +4587165965
P +45 2361 2464

Sundhedsledelse

 • Har viden om sundhedsvæsenets organisering, styring og ledelse.
 • Har en særlig viden om den regionale del af sundhedsvæsenet og har kendskab til kommunernes indsatser på sundhedsområdet.
 • Aktuel forskning i ledelse på tværs i sundhedsvæsenet, lægernes lederidentitet og etisk ledelse i sundhedsvæsenet.

Opinion - Sundhedsreform

Lars Bo Nielsen

Dekan, professor
M
H 1265, 228
P +4587152007
 • Vigtigheden af at fokusere på forskning og forskningsbaseret uddannelse i en reform af sundhedsvæsenet
 • Almen medicins rolle i lægeuddannelsen

Ole Bækgaard Nielsen

Institutleder
M
P +4560202674
 • Samspil mellem det nære sundhedsvæsen (primærsektoren) og hospitalerne (herunder sygeplejerskernes nye rolle)
 • Betydning af uddannelse og forskning for kompetencetilpasning for medarbejdere i kommuner og primærsektoren ved udflytning af opgaver fra sygehusene     

Klima, miljø, energi og landbrugssektor

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder Professor
M
H PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659
 • Global opvarmning
 • Klimatilpasning
 • Klima og fødevarer
 • Drivhusgasser
 • Klimaændringer ifm. landbrug

Peter Lund

Professor
M
H C20, 3034
P +4540157673
 • Kan man reducere kreaturers udledning af klimagasser?

 • Fødevarers miljø- og klimapåvirksning
 • En mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion

Hans Sanderson

Seniorforsker
M
H 7412, C2.18
P +4587158632
 • Klimatilpasning
 • Risikovurdering

Pia Frederiksen

Seniorforsker
M
H 7420, K1.25
P +4587158539
P +4522974060
 • Emissioner
 • Medlem af Klimarådet

Jens-Christian Svenning

Centerleder
M
H 1540, 332
P +87156571
P +4528992304
 • Klima og natur 

Stiig Markager

Professor
M
H 7411, B1.27
P +4587158582
P +4561710081
 • Havmiljø

Børn, unge, trivsel og digitalisering

Jens Rasmussen

Professor
M
H B, 103d
P +4587163852
P +4540414643
 • Skolereform 
 • Læreruddannelse

Christian Christrup Kjeldsen

Lektor
M
H 1483, 423
P +4587162758
P +4551370188
 • Basale færdigheder
 • Internationale målinger    

Eksperter ift. den digitale skole/ teknologi i hjemmet

Andreas Lieberoth

Adjunkt
M
H 1483, 552
P +4525808859
P +4525808859
 • Computerspil
 • Teknologi i skolen og i hjemmet    

Eksperter ift. børn og unges trivsel

Jens Christian Nielsen

Lektor
M
H D, 215
P +4587163851
P +4529426724
 • Unges trivsel/mistrivsel    

Eksperter ift. udsatte børn / 1000 dages indsats

Kirsten Elisa Petersen

Lektor
M
H D, 304
P +4587151839
 • Sundhedsplejen og vuggestuen    

Niels Rosendal Jensen

Lektor
M
H D, 316
P +4587163709
 • Børnehave 
 • Skole

 • Vuggestue
 • Børnehave

Bander, radikalisering og ghettomiljøer

Kirsten Elisa Petersen

Lektor
M
H D, 304
P +4587151839
 • Bander
 • Livet i udsatte boligområder      

Anna Piil Damm

Professor
M
H 2622, 106
P +4587165146

Jens Peter F. Thomsen