Nøgletallene er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fire fakulteter Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). På grund af afrunding kan der forekomme enkelte upræcise tal.

ISBN 978-87-92829-43-6

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015