Note

Listen ajourføres løbende af AU Universitetshistorie på baggrund af indberetninger fra de enkelte hovedområder. Såfremt det konstateres, at et navn er fraværende, bedes dette meddelt til det pågældende hovedområde eller direkte til AU Universitetshistorie - pl@adm.au.dk - (i så fald med henvisning til AU's www-omtale af adjungeringen).