Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Rektor Willy Munck (tv.) overrakte 28. maj 1956 Carl Holst-Knudsen en adresse, hvis indhold han umiddelbart forinden havde læst op for de forsamlede honoratiores i Aarhus Universitets aula.

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for det dengang selvejende Aarhus Universitet.

Prisen blev uddelt første gang i 1958 og har siden - så vidt muligt - været uddelt den 28. maj. Oprindelig var prisen på 10.000 kr., men er i dag vokset til 100.000 kr.

Prisen uddeles uden ansøgning som hædersgave til en dansk forsker, der fortrinsvis arbejder eller har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet, og som er inde i et videnskabeligt arbejde og derunder har fremlagt et eller flere betydelige resultater, der giver løfter for det fremtidige arbejde.

Prisen kan kun gives én gang til samme person.typo3/alt_doc.php?edit[tt_content][529782]=edit&columnsOnly=bodytext, rte_enabled&noView=0&returnUrl=/index.php?id=311212

Modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Følgende forskere har siden 1958 modtaget Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris. Ved hver forsker er angivet forskerens organisatoriske tilknytning i det pågældende år.

2015: Professor i Chemical Engineering ved Stanford University Jens Kehlet Nørskov

2015: Leder af Afd. for Eksperimentel Onkologi ved Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet Jens Overgaard (scroll ned)

2014: University Reader ved University of Cambridge og professor ved Universiteit Leiden Marie Louise Stig Sørensen

2014: Professor emeritus Ole Barndorff-Nielsen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

2013: Professor, dr.scient. Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience

2013: Professor Torben G. Andersen, PhD, Kellogg School of Management, Northwestern University, Illinois

2012: Forskningsdirektør, professor, dr.med. Oluf Borbye Pedersen fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet

2012: Professor, D.Pol.Sc. Timo Teräsvirta fra CREATES, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet

2011: Docent, dr.phil. Lise Hannestad, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

2011: Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

2010: Professor, ph.d. Bjarne Stroustrup, Texas A&M University, College of Engineering Chair Professor in Computer Science

2010: Professor, ph.d. Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut

2009: Professor, dr.med. Jens F. Rehfeld, Københavns Universitet, Institut for Klinisk Biokemi

2009: Professor, dr.scient. Bo Brummerstedt Iversen, Interdisciplinary Nanoscience Center og Kemisk Institut

2008: Professor, ph.d. Lene Hau, Harvard University

2008: Lektor, ph.d. Andreas Roepstorff, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

2008: Professor, ph.d. Tim Bollerslev, Duke University

2007: Professor, ph.d. Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut

2006: Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, Afdeling for Kunsthistorie

2005: Lektor, ph.d. Lars Albinus, Afdeling for Systematisk Teologi

2004: Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi

2003: Ingen uddeling pga. uddeling af 5 jubilæumsfondspriser

2002: Professor, dr.med. Jens Christian Djuurhus, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

2001: Professor, ph.d. Niels Haldrup, Institut for Økonomi

2000: Lektor, ph.d. Peter Bugge, Slavisk Institut

1998: Lektor, lic.scient. Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi

1996: Lektor, cand.mag. et mag.art. Hans Jørgen Lundager Jensen, Institut for Religionsvidenskab

1994: Seniorstipendiat, dr.med. Vibeke E. Hjortdal, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

1993: Professor, dr.scient.pol. Peter Nannestad, Institut for Statskundskab

1992: Lektor Uffe Østergaard, Historisk Institut

1991: Lektor, dr.scient. Niels Peter Revsbech, Institut for Genetik og Økologi

1990: Docent, dr.theol. Jan Lindhardt, Institut for Etik og Religionsfilosofi

1989: Reservelæge, dr.med. Thomas Ternowitz, Marselisborg Hospital, Dermatologisk afdeling

1988: Professor Jørgen Graversen, Institut for Privatret

1987: Adjunkt Flemming Mouritsen, Fagudviklingsgruppen i humanistisk børne- og ungdomskulturforskning (BUKS)

1986: Lektor, dr.phil. Poul Jørgensen, Kemisk Institut

1986: Lektor, dr.phil. Hans-Jørgen Schanz, Institut for Idéhistorie

1986: Lektor, dr.med. Peter Leth Jørgensen, Fysiologisk Institut

1986: Lektor, lic.oecon. Torben M. Andersen, Økonomisk Institut

1986: Lektor, dr.theol. Jens Holger Schjørring, Institut for Dogmatik

1984: Dr.med. Johannes Klitgaard Jakobsen, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

1982: Lektor Ib Madsen, Matematisk Institut

1980: Lektor, dr.scient.pol. Erik Damgaard, Institut for Statskundskab

1978: Professor, dr.jur. Stig Jørgensen, Institut for Retslære

1976: Afdelingsleder, dr.med. Tage Hjort, Institut for Medicinsk Mikrobiologi

1974: Professor, dr.philos. Kjell Johansen, Zoofysiologisk Laboratorium

1972: Afdelingsleder Johan Fjord Jensen, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

1970: Docent, dr.theol. Anders Pontoppidan Thyssen, Institut for Kirkehistorie

1968: Overlæge, dr.med. Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus Kommunehospital

1966: Professor, dr.jur. Poul Meyer, Institut for Statskundskab

1965: Professor Jens Lindhard, Det fysiske Institut

1962: Professor, dr.phil. Chr. Overgaard Nielsen, Molslaboratoriet

1960: Professor, dr.phil. A. Stender-Petersen, Institut for Slavisk Filologi

1958: Lektor, dr.theol. Johannes Sløk, Det Teologiske Fakultet


 

 

 

 

 

 

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015