Tabel c1. Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2006-2009

2006 2007 2008 2009
Det Humanistiske Fakultet 86 95 140 158
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 408 421 473 504
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 111 97 115 120
Det Teologiske Fakultet 24 33 36 30
Det Naturvidenskabelige Fakultet 318 373 437 481
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - 10 54 123
Aarhus School of Business 49 68 86 88
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 87 97 89 106
Aarhus Universitet i alt 1.083 1.194 1.430 1.610