BESTAND AF STUDERENDE PR. 3. OKTOBER 2001

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Økonomi (3000) 549 540 538 147 136 0 2
Kvinder 147 145 144 40 38 0 1
Mænd 402 395 394 107 98 0 1
Driftsøkonomi (3010) 304 299 298 32 0 0 1
Kvinder 65 61 61 5 0 0 0
Mænd 239 238 237 27 0 0 1
Nationaløkonomi (3020) 101 101 100 13 1 0 1
Kvinder 28 28 28 2 0 0 0
Mænd 73 73 72 11 1 0 1
Erhvervsøkonomi (3030) 115 47 47 39 18 21 0
Kvinder 50 18 50 19 6 11 0
Mænd 65 29 65 20 12 10 0
Jura (4000) 2141 2117 2115 391 387 0 2
Kvinder 1158 1144 1142 234 233 0 2
Mænd 983 973 973 157 154 0 0
Statskundskab (5000) 1547 1516 1506 228 225 0 10
Kvinder 572 566 562 93 91 0 4
Mænd 975 950 944 135 134 0 6
Samfundsfag (5010+5900) 171 73 73 36 0 32 0
Kvinder 68 25 25 13 0 13 0
Mænd 103 48 48 23 0 19 0
Psykologi (9000) 1240 1197 1184 186 150 14 13
Kvinder 919 886 874 150 121 11 12
Mænd 321 311 310 36 29 3 1
Samfundsvidenskab i alt 6168 5890 5861 1072 917 67 29
Kvinder 3007 2873 2854 556 489 35 19
Mænd 3161 3017 3007 516 428 32 10