BESTAND AF STUDERENDE PR. 1. OKTOBER 2002

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

Område Studieenheder Bestand Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Økonomi (3000) 567 563 181 161 0 1
Kvinder 141 141 39 36 0 0
Mænd 426 422 142 125 0 1
Driftsøkonomi (3010) 299 295 41 0 0 0
Kvinder 65 61 9 0 0 0
Mænd 234 234 32 0 0 0
Nationaløkonomi (3020) 109 109 19 0 0 1
Kvinder 31 31 9 0 0 0
Mænd 78 78 10 0 0 1
Erhvervsøkonomi (3030) 177 99 74 49 25 1
Kvinder 84 38 38 22 16 1
Mænd 93 61 36 27 9 0
Jura (4000) 2133 2108 392 390 0 5
Kvinder 1180 1166 248 247 0 2
Mænd 953 942 144 143 0 3
Statskundskab (5000) 1586 1537 223 223 0 11
Kvinder 583 574 86 86 0 4
Mænd 1003 963 137 137 0 7
Samfundsfag (5010) 188 73 46 0 42 0
Kvinder 73 26 17 0 17 0
Mænd 115 47 29 0 25 0
Psykologi (9000) 1277 1229 184 154 14 9
Kvinder 974 932 153 131 12 6
Mænd 303 297 31 23 2 3
Samfundsvidenskab i alt 6336 6013 1160 977 81 28
Kvinder 3131 2969 599 522 45 13
Mænd 3205 3044 561 455 36 15