BESTAND AF STUDERENDE PR. 1. OKTOBER 2003

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

Område Studieenheder Bestand Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Økonomi (3000+3900) 526 516 156 139 2 0
Kvinder 143 135 44 37 2 0
Mænd 383 381 112 102 0 0
Driftsøkonomi (3010) 256 253 24 0 0 0
Kvinder 61 58 11 0 0 0
Mænd 195 195 13 0 0 0
Nationaløkonomi (3020) 115 115 20 0 0 0
Kvinder 32 32 9 0 0 0
Mænd 83 83 11 0 0 0
Erhvervsøkonomi (3030) 249 149 92 51 37 1
Kvinder 113 57 40 20 20 0
Mænd 136 92 52 31 17 1
Jura (4000) 2123 2105 391 388 0 4
Kvinder 1200 1189 233 231 0 2
Mænd 923 916 158 157 0 2
Statskundskab (5000) 1573 1516 227 222 0 8
Kvinder 582 570 94 90 0 4
Mænd 991 946 133 132 0 4
Samfundsfag (5010+5900) 219 74 67 0 70 0
Kvinder 76 22 16 0 19 0
Mænd 143 52 51 0 51 0
Psykologi (9000+9010+9900) 1268 1217 191 151 23 11
Kvinder 975 937 140 113 16 10
Mænd 293 280 51 38 7 1
Samfundsvidenskab i alt 6329 5945 1168 951 132 24
Kvinder 3182 3000 587 491 57 16
Mænd 3147 2945 581 460 75 8