August 2009

Månedens billede (47)

Udklippet fra Vordingborg Dagblad 21. august 1929 vises med venlig tilladelse fra Sjællandske Dagblade. (Udklippet tilhører Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet).

Der kom i foråret 1929 fire ansøgninger til det nyopslåede docentur i faget dansk litteraturhistorie. Som følge af, at bedømmelsesudvalget fandt det svært at vælge mellem de to bedst kvalificerede ansøgere, blev en konkurrence arrangeret.

Konkurrencen bestod i besvarelsen af en større skriftlig opgave - "Hvorledes har Jylland gjort sig gældende i den danske Litteratur (udenfor Folketraditionen) indtil Blicher" - og i forberedelse og afholdelse af to forelæsninger (St.St. Blichers "Røverstuen" og et selvvalgt emne).


Månedens billede fra andre måneder