Nyerhvervelser fra Det Teologiske Bibliotek 2016

Fra samlingen af karakterblade med specialetitler ses her en opgave stillet af professor, dr.theol. Johannes Sløk. Bladet er forsynet med underskrift af Det Teologiske Fakultets dekan, professor, dr.theol. K.E. Løgstrup

Fra projektmedarbejder Anne Pedersen, AU Library Arts og AU Library BSS er modtaget følgende:

  • Omslag indeholdende karakterblade med specialetitler fra årene 1946 til 1962
  • Teologisk Forening: programmer og revy; materialet stammer fra årene 1972-1978 og  1982-1985
  • Billeder fra lokaler i Hovedbygningen

Da den fotografiske del af materialet på nuværende tidspunkt er fuldt digitaliseret, opbevares de fysiske billeder ikke særskilt i billedsamlingen, men indgår digitalt i billedsærsamling 0134

                   *

Samlingen vil blive opbevaret i professor, dr.theol. Johannes Muncks diasskab (pt. dvs. november 2016 i nordlige magasinrum i bygning 1447)