Samfundsfaglig Bulletin - en samling fra o. 1980

En samling af bladet Samfundsfaglig Bulletin fra omkring 1980 er blevet overdraget til de universitetshistoriske samlinger.

Samfundsfaglig Bulletin blev udgivet af studenterrådet for statskundskab og samfundsfag.

Samlingen omfatter i alt 39 numre.

Doneret ultimo 2016 af chefkonsulent ved Universitetsledelsens stab Bo Bjerre Jakobsen.

Opbevares sammen med nedennævnte personarkiver vedr. Statskundskab.