Hvem er denne herre? (1)

Maleriet har stået i et opbevaringsrum i Nordøstre Hjørne - formentlig i årevis - men blev for lidt over en halv snes år siden bragt frem i dagens lys.

Men hvem er manden, som er portrætteret? Er der nogen, der kan hjælpe? Maleriet er signeret SB.

Universitetshistorisk Udvalg spurgte i sin tid en række personer med erindring tilbage til 1930'ernes og 1940'ernes århusianske universitetsliv, men ingen kunne bidrage med noget afgørende.

Tilsvarende bragtes portrættet i et lokalt dagblad, hvilket heller ikke gav noget, og endelig bragte Aarhus Universitets nyhedstjeneste - som det hed - spørgsmålet op på alle tilgængelige platforme.

Den portrætterede kan være en professor, men i så fald næppe én, der har fået nekrolog i Aarhus Universitets Årsberetninger (dem har vi nemlig billeder af).

Og der kan være tale om en donator, et bestyrelsesmedlem (universitetet var en selvejende institution med bestyrelse fra 1928 og frem til 1970), eller måske en københavnsk eller udenlandsk videnskabsmand - og der er mange andre muligheder.

Hvem er manden? Vi vil være taknemmelige for alle bud!

Efter at portrættet var 'fundet' på loftet, tilbragte det en række år i Antikmuseets værksted, hvorpå det blev overdraget til de universitetshistoriske samlinger